Automation Region har aktivt medverkat vid Scanautomatic under flera år – bland annat genom konferensen Automation Summit och en samlingsmonter där vi erbjuder plats för våra medlemsföretag och samarbetspartner. Vi ser en mycket positiv utveckling där mässan går från ett traditionellt upplägg till att vara en allt mer relevant mötesplats utifrån flera perspektiv. Att ta del av goda exempel, träffa andra med liknande utmaningar och tillsammans dela erfarenheter är minst lika viktigt som att presentera sina egna lösningar. Här ser vi stora möjligheter för de företag och organisationer som väljer att delta.

Det finns också stora synergier mellan de tre mässorna. Att samla Scanautomatic, ProcessTeknik och Nordic Food Industry ökar möjligheterna att möta kunder inom andra sektorer och ta del av fler idéer för den egna verksamhetsutvecklingen. Hela Agtech-arenan från jord till bord bygger på åtskilliga automationslösningar. Det är en bransch som är stark inom automation och som kan bidra med lösningar, men som också behöver kopplas ihop med våra industrinära företag för att vi tillsammans ska kunna bibehålla och utveckla svensk konkurrenskraft.

Som ett resultat av Automation Regions och Svenska Mässans medverkan vid vårens Hannovermässa utvecklas nu ett strategiskt samarbete där Hannover Messe, Hannover stad, Hannover Impuls, Business Region Göteborg och Göteborg stad ingår. Tyskland är en viktig marknad för våra svenska företag men för mindre bolag kan det vara svårt att komma åt rätt kontakter. Här kan Automation Regions samverkan med tyska Automation Valley erbjuda en väg in. I mars erbjuder vi till exempel svenska företag att delta i en delegation till Automation Valleys konferens IPEC.

Vi anpassar vårt erbjudande helt efter våra medlemsföretags behov och vi ser vår medverkan vid Scanautomatic som viktig och värdeskapande för dem. Det vi har med oss från tidigare år är att nätverkandet sker även utanför mässgolvet så jag hoppas naturligtvis på de bästa av kombinationer – många affärer, inspiration, nya kontakter och kunskap att ta med sig hem.

Catarina Berglund
Processledare, Automation Region