Revit LT är ett billigt BIM verktyg som hjälper dig att producera högkvalitativa 3D arkitektoniska projekt och även dokumentation i en samordnad och modellbaserad miljö. Revit LT kostar endast 6000kr och Revit LT suite som även inkluderar AutoCAD LT kostar 7500kr på www.autocadbutik.se hos CADShop Sweden AB.

Spara tid med Revit LT

Spara tid genom att förbättra ditt arbetsflöde genom att utforma och dokumentera byggprojekt med hjälp av BIM. En databas lagrar all designinformation så att du kan generera varje ritningsblad, schema, 2D och 3D vyer direkt från modellen. Ändringar av din design kommer därför automatiskt att uppdateras under varje vy och schema vilket minimerar fel som kan ske. Du kan därmed lägga mer tid på design i och med att du vet att dokumentationen är samordnad och aktuell.

En bekväm övergång till Revit LT

Med Revit LT suite (Revit LT + AutoCAD LT) kan du lära dig i din egen takt! Du behöver inte lära dig Revit LT direkt eftersom du kommer även ha tillgång till AutoCAD LT men allt eftersom du lär dig Revit LT kommer du inse hur värdefullt detta verktyg är. Dessutom är ritverktygen väldigt liknande varandra i Revit och AutoCAD. För att få en kickstart med Revit så kan du gå kurs hos CADShop. De har mycket pedagogiska lärare för dig som är nybörjare inom Revit.

Börja i tid

Med hjälp av BIM (building information modeling) blir det enklare att förutse resultaten innan byggnaden är färdig och kan därmed bli ett viktigt beslutsunderlag för vilken konstruktion som skall väljas. Det är även mycket attraktivt att använda sig av BIM. Detta gör att de som inte använder sig av BIM kan inom en framtid bli utkonkurrerade av företagen som använder sig av det. Så varför inte ta steget? För frågan är inte längre ”om” utan snarare ”när” BIM kommer att bli standard.

Spännande funktioner i Revit LT

Använd walk-through verktyget för att skapa en animation baserad på en kamera som rör sig längs en väg. Detta hjälper dig förstå byggnadens ytor och kan vara ett utmärkt verktyg när det ska spånas designidéer med kunder. Du kan även rendera 3D vyer från din modell som du sedan kan placera ut på ditt ritningsblad som du sedan kan presentera för kunden. Det går även att rendera i ”molnet” med hjälp av Autodesk 360.  

Spara tid med svenska mallar och BIM-objekt från CADShop sweden AB

CADSHop sweden AB har tagit fasta på att Revit LT inte levereras med några BIM-objekt som standard för arkitektur och konstruktion och har därför tagit fram en BIM- katalog med över 125st unika BIM-objekt. Där finns de BIM-objekt som du behöver för att kunna starta direkt med din design/konstruktion, se bilder nedan.

BIM-objekten följer såklart svensk byggstandard.

Allt gjort för att du snabbt och enkelt skall komma igång med det ”nya” sättet att designa/konstruera och bli produktiv redan från start.
Lär dig mer på www.cadshop.se

Få skillnader mellan Revit och Revit LT

Det är få skillnader mellan Revit och Revit LT, här är kanske de viktigaste

Worksharing finns inte i Revit LT, vilket innebär att flera personer har möjlighet att samtidigt utveckla ett byggnadsprojekt genom en så kallad central fil. En central fil används nästan enbart när det gäller stora projekt.
En annan skillnad är att Revit LT enbart har funktioner för att hantera A-design vilket gör att den inte är lämplig för VVS & EL projektering, men är en alldeles utmärkt produkt för arkitekt/huskonstruktion.

Det finns fler skillnader och alla dom hittar du på CADShops hemsida. http://media.cadshop.se/Revit-2017-vs-Revit-LT-2017.pdf

För vilka passar Revit LT

  • För arkitekter och konstruktörer som idag arbetar med AutoCAD LT och kanske en byggapplikation, är Revit LT en naturlig utveckling för att effektivisera sitt arbete och snabbare kunna presentera korrekta ritningsunderlag och 3D modeller.
  • På ”köpet” får man också möjligheten till visualisering av sin modell eftersom den skapas i 3D från början.
  • För arkitekter och konstruktörer som idag inte använder CAD är detta ett mycket lämpligt program att börja med.
  • Revit LT passar också bra för arkitekter och konstruktörer som eventuellt använder ett annat 2D-CAD program eller annan 3D programvara som inte är ett CAD-program.
  • För arkitekter och konstruktörer som behöver utbyta information med andra konsulter med AutoCAD och filformatet DWG. Revit LT fungerar som AutoCAD LT, den skapar en fil som bara en person åt gången kan använda. Revit LT kan också exportera en centralfil som kan användas för worksharing med Revit.

För vilka passar inte Revit LT

  • För arkitekter och konstruktörer som idag har behov att vara fler som samtidigt skall kunna arbeta i samma 3D-modell.
  • För konsulter och installatörer inom, VVS & El.

Av Simon Sahlström