Ganska få mjukvaror överlever på den mycket dynamiska CAE marknaden. Nya teknologier, nya numeriska programspråk samt ständig utveckling av hårdvaror ställer tuffa krav på utvecklaren och skaparen av mjukvaror för olika applikationer i samband med en virtuell designvärdering.

Det unika med FEMAP är att programmet, som ”fyllde” 30 år året 2015, lever kvar inom FEM branschen och ständig levererar nya verktyg och metoder för simulering av finitalement beräkningsmodeller.

Första versionen av FEMAP utvecklades i 1985 av George Rudy från Enterprise Software Products, som introducerade programmet som ett nytt generationsverktyg för finitalement modellering på IBM PC.

Under 1990 talet utvecklades FEMAP dynamiskt och var ett av de få tillgängliga FEM verktyg för modelleringar på den nya och snabbväxande PC plattformen. Under 1996–97 utvärderades FEMAP och sedan valdes det av Boeing Defense & Space Group som ett primärt analysverktyg för FEM modelleringar samt visualisering av internationella rymdstationens ISS beräkningsmodeller.

Även i Skandinavien upptäcktes det unika FEMAPs egenskaper för utveckling av nya CAD- FEM interface. Integrationen av FEM med CAD-program gjorde det möjligt att preliminärt kontrollera detaljer som ännu inte existerade annat än som datormodeller.

Bl. a. tack vare integrationen med världskända NASTRAN lösaren har FEMAP vuxit upp och blivit respekterat av många industrier som analysverktyg för flyg-, båt- samt rymddesignen. Inom vissa branscher, såsom båtindustrin, blev FEMAP med NASTRAN betraktad som standard designpaket för hållfasthet analyser och verifikationer.

FEMAP v11.3 är den senaste versionen av programmet. Utöver funktionalitet som FEM pre-/post processor för simulation av analyser är FEMAP också oberoende av CAD system och kan importera i stort sätt all slags geometri som skapas av designers. För lösning av beräkningsmodeller jobbar FEMAP ihop med flera FEM lösare inklusive världsledande NX Nastran paket.

FEMAP v11.3 kommer med flera nyheter som förbättrar kvalité och noggrannhet av framställda modeller samt förenklar definitioner av olika parametrar såsom kontaktelementen, väldigt viktiga för stora komplexa samanställningsmodeller. Definition av finitalementnätet uppdaterades också tack vare den nya metoden att minimera triangelformade elementytor. Analysmodulen förbättrades genom att uppdatera Abaqus direktinterface.

De viktigaste nyheter i FEMAP v11.3 är:

  • Nya kontrollverktyg för hantering och visualisering av modeller
  • Ny manager för definition och kontroll av kontaktelementen
  • Nya metoder för framställning av finitalementnät
  • Nya interfaceverktyg för kontroll av analyslösningar
  • Nya automatiska sätt för utvärdering av resultat med hjälp av avancerad grafik

Ovannämnda nyheter från FEMAP v11.3 bidrar direkt till:

  • Enklare sätt att hantera beräkningsmodeller
  • Snabbare definition och hantering av kontaktelementen
  • Noggrannare framställning av finitalementnät med minimalt antal triangelelementen
  • Enklare definition av olika analysfall med förbättrad integration med lösarna
  • Förenklat sätt att utvärdera beräknade resultat

FEMAP med NX Nastran paket, ägt av Siemens PLM Industry Software, utvecklas vidare. Programmet breddar sina applikationsområden till andra komplexa multifysikaliska fenomen där interaktion mellan modellstrukturer och andra medier såsom vätska och temperatur studeras samtidigt.

FEMComp Engineering AB från Västerås, som är ansvarig FEMAP Partner till Siemens, har börjat leverera FEMAP till skandinaviska kunder sommaren 1999 och hoppas fortsätta jobba med de spännande produkter i många år framåt.

Av Tadeusz Chmielewski

För mer info om FEMAP och NX Nastran besök http://www.femcomp.se/