Projektgruppen Nestinbox, har tillsammans med handplockade byggnadsingenjörer arbetat igenom ett koncept där man bygger små bostäder på vertikala bergväggar istället för på marken. Husen monteras då i en hängande stålkonstruktion – som snart kan bli koldioxidfri.

Projektet Nestinbox fick 2018 ett finansiellt stöd på 1,5 milj. SEK av Boverket inom ramen för ”Innovativt och hållbart byggande av bostäder” för att utveckla konceptet. Nu är utredningen slutförd och redovisad i en omfattande rapport inklusive ritningar och beskrivningar och projektet har i dagarna även redovisats i ett möte med en grupp experter på Boverket.

– Vi blev ombedda att även redovisa projektet muntligt, vilket var kul och smickrande eftersom det inte hör till vanligheterna vid redovisningen av ett projekt som det här. Man ville verkligen höra om vad vi har kommit fram till, säger Pontus Öhman, projektledare och en av arkitekterna bakom Nestinbox.

Hållbarheten i fokus

Projektgruppen har lagt ner ett stort arbete på att utreda och verifiera miljökonsekvenserna av att bygga hus på detta innovativa sätt.

– Själva grundtanken är ju till att börja med att vi ska förtäta i stadsstrukturer – utan att ta värdefull mark i anspråk – och sedan självklart bygga med material som i så stor utsträckning som möjligt är förnyelsebara, närproducerade och giftfria och har låga utsläpp av koldioxidekvivalenter, säger Pontus och fortsätter. – Vi har gjort en LCA-beräkning, alltså en livscykelanalys, för en tänkt Nestinbox och vi ser att stålkonstruktionen som monteras i bergväggen är den byggnadsdel som står för den klart största andelen koldioxidutsläpp. Därför är det oerhört glädjande att stålindustrin, med Sverige i framkant, snart kommer att kunna tillverka fossilfritt stål; det skulle i vårt fall innebära att värdet för utsläppen av koldioxidekvivalenter för hela byggnaden skulle reduceras med hela 45%.

Nästa fas – kommersialisering

Det råder inga som helst tvivel om att konceptet fungerar tekniskt enligt projektgruppen.

– Vi har haft många kreativa möten under drygt ett års tid, säger trähusfabrikanten Michel Silverstorm, och nu har vi svart på vitt; detta är inte ”rocket science” på något sätt, det är faktiskt ganska enkelt att bygga och montera en Nestinbox om man bara vet hur, och det vet vi nu. Jag tror absolut att det finns en kommersiell potential i det här. Intresset för att kunna bo hållbart och ta tillvara mark som ingen trodde var byggbar har varit stort. Det är klart att det initialt blir dyrare att bygga en Nestinbox än att bygga ett vanligt hus, men den första Teslan som byggdes var inte heller billig.

Nestinbox är en kompakt men fullvärdig bostad för 1-2 personer, och är tänkt att monteras på bergväggar. Huset har en smart planlösning i 3 våningar, har en boendeyta på knappt 50 kvm och motsvarar en lägenhet på 2,5 RoK.

I många stora städer världen över är byggbar mark en bristvara och marken betingar höga priser. Samtidigt finns en stor brist på bostäder.
I detta projekt vill man visa på möjligheten att bygga ovanför marken! Bergväggar kan också vara byggbara ytor.