Den ideella föreningen eyeHelper vill främja och utveckla datasystem för människor med nedsatt syn. Nu planerar man ett projekt för enkel och effektiv dokumenthantering.

– Vi vill hjälpa människor att fungera ännu mer självständigt, säger Lars Bergqvist.

Han är ordförande i eyeHelper, som jobbar för att göra livet lättare för människor med nedsatt syn. Föreningens utvecklingsprojekt är i första hand inriktade mot människor i arbetsför ålder och baserade på den senaste forskningen och utvecklingen vad gäller tillgången till datasystem för den gruppen. Samtidigt kan eyeHelper även underlätta för många äldre.

Föreningens plan och vision är att bygga en paketlösning med funktioner för hantering av dokument, kontakter, e-post, digitala möten, chattar, med mera.

Målet är att via lättanvända datasystem och funktioner hjälpa människor att klara av tillvaron ännu bättre, både i arbetet och i det privata.

 Första projektet eyeCRM

Det första projekt som föreningen var med och utvecklade kallas eyeCRM, baserat på ett specialanpassat CRM-system. CRM är en förkortning för Customer Relationship Management, det vedertagna begreppet för datasystem som hanterar uppgifter och underlag för effektiv försäljning.

Tack vare eyeCRM kan personer med nedsatt syn erbjuda företag hjälp med tjänster som till exempel telefonförsäljning, marknadsundersökningar, bokning av möten, samt hålla reda på affärskontakter och kunder.

 Möjligt arbeta effektivt

Systemet gör det enkelt att få fram information i form av företagsnamn, kontaktpersoner, telefonnummer och annat för kampanjlistor och automatiska uppringningar.

– Tack vare programmet är det möjligt för personer med nedsatt syn att arbeta effektivt med försäljning och marknadsföring, försäkrar Bergqvist.

I allt som eyeHelper gör finns en grundläggande tanke: Datasystemen ska vara maximalt tydliga och lätta att använda och därför finns en rad viktiga faktorer att tänka på.

 Viktigt tänka tydlighet

Det finns tre sätt för att kommunicera, var för sig eller i kombination:

1. Att läsa på skärmen.

– Vi jobbar generellt med att använda rätt färger på text och bakgrund, välja rätt typsnitt och storlek på texten, ha tydliga knappar – och givetvis en möjlighet att förstora texten. Men det handlar inte bara om det som syns på skärmen, utan också om sättet att navigera, säger han.

2. Talsyntes.

Systemen förvandlar då skriven text som man pekar på till upplästa ord.

3. Kortkommandon.

Det innebär styrning via kommandon på tangentbordet.

– Vi jobbar mycket med att förenkla kommunikation och navigering i programmen, säger Bergqvist.

I visionen för eyeHelper ingår också att man framöver ska kunna prata med sina datorer via röststyrning som Alexa, Google Home eller Siri.

Närmast planerar föreningen att utveckla ett projekt för enkel och effektiv dokumenthantering med tre viktiga grundmoment: Lagra och hantera i molnet, läsa upp dokument och AI-funktioner för beskrivning av bilders innehåll.

 Hans Olov Ohlson

Mer information: www.eyehelper.org – www.eyecrm.com – hello@eyehelper.org