Karolinska Institutets lokaler i Solna har genomgått en omfattande 3D-skanning. Det är fastighetsägaren Akademiska Hus som i samarbete med lärosätet vill skapa en digital tvilling av campus. Målet är att uppnå ett smartare lokalutnyttjande och en minskad energianvändning. 

I ett inledande skede rör sig skanningen av KI:s lokaler på Campus Solna om en invändig laserskanning av samtliga byggnader, något som totalt omfattar strax över 300 000 m2. Därefter kommer även de nära 370 000 m2 stora utemiljöerna att skannas med hjälp av drönare för att få en komplett bild av campus. Kortfattat kan man säga att den digitala modellen som skapas sedan ska fyllas på med annan data. På så vis får man fram en digital kopia som när den kopplas upp till ett nätverk blir en så kallad digital tvilling. Satsningen, den största i sitt slag som Akademiska Hus har genomfört, är ett led i bolagets arbete med att digitalisera sitt fastighetsbestånd för att möta de nya och förändrade krav som lärosätena ställer på den fysiska miljön i takt med att ny pedagogik och nya användarbeteenden utvecklas. 

– Med data och insikter från den digitala tvillingen kan vi se vilka lokaler som används och hur de används för att på så vis avgöra vilka rumstyper och funktioner som efterfrågas mer eller mindre. Vi vill helt enkelt hjälpa våra kunder att använda dagens byggnader smartare och säkra så att vi nyttjar det befintliga fastighetsbeståndet så pass bra att vi i framtiden slipper att bygga nytt, säger Peter Karlsson, affärsutvecklare på Akademiska Hus. 

Klimatvinster med upp till 30 procent

Enligt Akademiska Hus går det att öka nyttjandet av befintliga lokaler med upp till 30 procent. Likaså ser bolaget potential i att med hjälp av sensorer, visualiseringar och ny analysförmåga via den digitala tvillingen minska Akademiska Hus samlade energianvändning men framför allt också effektbehov med upp till 20 procent. 

– Möjligheterna som den nya tekniken ger är många och kommer att ha stor betydelse för Akademiska Hus om vi ska uppnå vårt mål om klimatneutralitet. Med en digital tvilling kan våra byggnader dessutom driftas på än nya sätt och göra det enklare att upptäcka när något i lokalerna inte fungerar, säger Peter Karlsson. 

– Den digitala tvillingen av våra byggnader ger oss möjligheter att enklare visualisera vårt bestånd och för verksamheten att boka rätt lokal. Utöver de uppenbara applikationerna går utvecklingen snabbt inom området så vi tror det finns stor potential att förbättra service och minska klimatavtryck. Vi kommer fortsätta vårt nära samarbete med Akademiska Hus och utveckla användningen av digitala modeller men också sensorer i lokalerna, vilket vi bedömer på sikt kommer att minska energianvändningen och kostnaderna för lokalerna, säger Rikard Becker, fastighetsdirektör vid Karolinska Institutet.

Foto: Jonatan Fernström