För att stötta vården under en intensiv period med akut behov av skyddsutrustning i kampen mot Covid-19, bidrar nu Kanozi Arkitekter med 3D-printade delar till ett ansiktsvisir för landets sydligaste vårdenheter. På senare tid har många nätverk inom 3D-teknik skapats över hela världen, för att kunna stötta vården med de resurser som det idag råder brist på.

Det specifika nätverk som Kanozi Arkitekter är en del av är Skåne-fokuserat och kan ses som ett initiativ av 3Dverkstan – en leverantör av 3D-teknik, MINC – en start-up inkubator i Malmö, samt Malmö Stad.
– Tillsammans med de övriga aktörerna i nätverket hoppas vi kunna leverera 500 stycken 3D-printade delar under de kommande veckorna, berättar Elin Daun, arkitekt och 3D-specialist hos Kanozi Arkitekter.

Enormt behov
3D-printern på Kanozis Malmökontor tillverkar mellan 15 och 30 stycken delar per vecka.  Skyddsvisiren som tillverkas har nyligen gått igenom ett flertal vårdhygienstester och är godkända av en rad större vårdorganisationer.
– Eftersom vårdenheterna efterfrågar dessa produkter, så försöker vi göra vad vi kan för att hjälpa till, säger Elin Daun.
– Behovet av ansiktsvisiren är enormt just, meddelar Julia Töringe, kommunikationschef, Malmö Stad och fortsätter:
– Vi har varit i kontakt med sjukhusen i Malmö och Lund som vill ha all hjälp de kan få, likaså andra kommuner som inte har samma möjligheter som vi att bygga upp egna 3D-printnätverk. Varje visirbåge vi kan få fram tillsammans är värdefull och kommer till direkt användning ute i vården, avslutar Julia Töringe.

Vill du också hjälpa till?
Att tillverka och skänka skyddsutrustning eller andra hjälpmedel till medarbetare i hälso- och sjukvården är möjligt för fler. Läs mer på Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionens sidor. Där finns mer information om hur en går till väga, både som privatperson eller företag.