Smart tillverkning & Industri 4.0: Mastercams femdelade vision lyfter framtidens tillverkning

Mastercam är en viktig del av den verklighet som kallas ”Smart Tillverkning” och utgör en av de många fibrer som ger styrka till den ”digitala tråd” som är Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen. Här skriver , Meghan West VD på CNC Software och Jan Bohman VD AME AB om de fem områden på vilka Mastercams vision ligger i linje med ”The Future of Connectivity” – framtidens anslutningsbarhet – eftersom det så tydligt gynnar tillverkningsbranschen.

  1. Medvetenhet & aktivt deltagande

Mastercam arbetar aktivt med det kommande skiftet på marknaden som sker genom den snabba utvecklingen av Industri 4.0 – vi ser att konceptet är här för att stanna. Alla inblandade, inklusive mjukvaru- och hårdvaruutvecklare, människor i produktionen, till de som utbildar på marknaden, arbetar tillsammans för att definiera detta koncept och för att pussla ihop alla bitar som kan ge en tydligare bild av framtiden.

Mastercams viktiga del i detta pussel, handlar om ”anslutningsbarhet”, Connectivity. Det handlar t.ex. om hur många områden Mastercams programvara kan anslutas till för att säkerställa att information förs in och används på ett optimalt sätt för ett resultat som skapar värde för kunden. Och när den gör det, kan denna information användas i fler delar av tillverkningen?

Mastercams CAD / CAM-plattform styr CNC Maskiner, men det är bara en del av en tillverkares behov och programmets kapacitet. Det är en programvara som i sann mening hjälper tillverkare att samordna och koppla samman en mängd olika funktioner inklusive metrologi, robotteknik och digital verktygshantering. Alla dessa delar stärker och stämmer in i det som avses med Industri 4.0.

 

  1. Verktyg & teknik för optimal effektivitet

Drivkraften är att möjliggöra snabbare arbeten, mer effektivt och med mindre slitage på maskiner och verktyg. För detta attraktiva syfte har Mastercam under de senaste åren introducerat flera tekniker. Den mest avgörande har helt klart varit ”Dynamic Motion”-tekniken, som är en mycket smart verktygsbana där ingreppsvinkeln och andra faktorer anpassar sig för att hålla en mer konsekvent belastning på verktyget, vilket gör att verktygen kan användas mer effektivt.

Resultatet är en snabbare maskintid där grovbearbetning för 2D-delar, till exempel skärtid, kan minskas med hela 75 procent! Eftersom ett mål med detta är att ta djupare, lättare och mer kontrollerade skär, är det säkrare och innebär mindre belastning på verktygen. Mastercam Manufacturing Lab använder nästan uteslutande Dynamic Motion-tekniken vid 2D-bearbetning och 3D-grovbearbetning, snarare än konventionell fräsning.

Ett annat spännande framsteg är en teknik som kallas ”Accelerated Finishing”, som ger bättre finish på specifika komplexa ytor på mycket kortare tid, genom att maximera fördelarna med det växande utbudet av nya former på fräsverktyg (cirkelsegmentfräsar). Mastercam har ett nära samarbete med verktygstillverkare när det gäller att utveckla rörelser för de verktygbanor som drar allra mest fördel av vad som kan göras med dessa former.

Mera info hos: AME, tel 031-411 700 eller www.ameab.se