Samspelet mellan automation och energiteknik, IT-plattformar och artificiell intelligens driver den digitala omvandlingen av industrin framåt. Med huvudtemat ”Integrated Industry – Connect & Collaborate”, visar HANNOVER MESSE 2018 potentialen i denna utveckling.

Människor, maskiner och IT – dessa är hörnstenarna i morgondagens fabriker. Men bara genom att sammankopplas kommer de att nå sin fulla potential.
– Den nya sammankopplingen (connectivity) – det vill säga organiserandet av nätverk – tar Industry 4.0 till nästa steg, säger Dr. Jochen Köckler, styrelseordförande, Deutsche Messe AG.

– Med ”Integrated Industry – Connect & Collaborate” lyfter vi fram hur ”connectivity” i branschen underlättar helt nya former av verksamhet, arbete och samarbete. Resultatet: mer konkurrenskraft, bättre jobb och nya affärsmodeller.
Fabriks- och energiteknik är effektivare än någonsin, lika så dataanalys. Industriella IT-plattformar tar sig in på marknaden. Konstgjord intelligens och maskininlärning gör att maskiner kan fatta beslut. Ingenjörer simulerar digitalt hela produktionskedjor. Nya aktörer och nya affärsmodeller dyker upp, som suddar ut gränserna mellan olika industrier.
– HANNOVER MESSE är platsen att besöka för att uppleva den snabba utvecklingen och effekten av Industrie 4.0, betonade Köckler. Företag från hela världen demonstrerar robotar, automationsteknik, IT-lösningar och programvara samt plattformar för nätverk. Endast i Hannover ser du den digitala omvandlingen av industrin som ett komplett system.
Huvudtemat ”Integrated Industry – Connect & Collaborate” är relevant för många branscher. Till exempel kan företag i alla storlekar enkelt använda människa-maskin samarbete. Den ”digitala tvillingen”, en virtuell representation av en produkt som är kopplad till data från tillverkare och kunder, optimerar produktionsprocesserna.

Energi är ett annat område där digitalisering och sammankopplande snabbt går framåt. Exempelvis matar virtuella kraftverk in energi från olika tillverkare på ett exakt vis i elnätet. Eller som inom områdena energiöverföring och mobilitet, där elbilar lagrar energi och sedan kan distribuera denna till konsumenter för att stabilisera fluktuationer i elnätet.

Smart Supply-sektorn öppnar upp nya perspektiv för industriella underleverantörer i digitaliseringsåldern: Supply Chain Management, simultanteknik, optimerade produktionsprocesser och ett minimalt antal fel – allt detta är möjligt när leverantörer och kunder ser varandra som utvecklingspartners och samarbetar som på lika villkor.
Den nya sammankopplingen av olika element inom industrin förändrar även fabriksarbetares roll, vilka nu har direkt tillgång till all relevant data om produktionen och maskiner. Intelligenta maskiner stöder dessa i sitt beslutsfattande.
Industriella IT-plattformar spelar en avgörande roll. Att samla in, analysera och slå samman stora mängder data från olika källor, i kombination med respektive branschskompetens, gör det möjligt att utveckla internetbaserade tjänster som överbryggar traditionella branschgränser.
Industry 4.0 förändrar också produktionslogistiken och även de krav som ställs på logistikföretag. Allt fler kunder vill ha individuella lösningar från en enda källa. Den intralogistiska fackmässan CeMAT, som går parallellt med HANNOVER MESSE, speglar denna trend.
Alla ovanstående är exempel på ”connectivity” och samarbete som utställare från hela världen kommer att presentera vid HANNOVER MESSE 2018. Dessutom kommer mer än 80 konferenser och forum att djupdyka i mässans huvudtema och därmed återigen bekräfta HANNOVER MESSEs ställning som industrins viktigaste innovationsplattform och som en katalysator för trender.