Under en intensiv period i början av 2020 kommer NAVET Analytics med partnern QUILT.AI att ta fram en unik omvärldsanalys till Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, baserad på AI och digital etnografi.

Under en intensiv period i början av 2020 kommer NAVET Analytics med partnern QUILT.AI att ta fram en unik omvärldsanalys till Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, baserad på AI och digital etnografi.

– Vi vill med den här analystekniken nå kunskap på ett helt nytt sätt om vad som driver oss svenskar att fatta hållbara beslut kopplade till byggande och renovering, säger Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande.

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, är ett uppdrag från Boverket och arbetar för att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Man vänder sig i första hand till lekmän, konsumenter och mindre fastighetsägare som generellt har svårare att hitta konkreta, kvalitetssäkrade och lättåtkomliga råd för att bli mer hållbara i sina bostäder och bygg- och renoveringsprojekt.

Omvärldsanalysen som Navet och QUILT.AI nu ska ta fram genomförs med hjälp av AI och digital etnografi, som handlar om att studera kulturer, beteenden och värderingar för att identifiera hur ICHB ska kunna öka spridningen av sin information.

– Det är inte lätt att nå genom bruset idag, men om du förstår din målgrupp och vad som driver den kan du nå fram genom att kommunicera på rätt sätt, säger Magnus Johansson, projektledare på NAVET Analytics.

Med en sofistikerad AI-motor, ”tränad” av partnern QUILT att processa enorma mängder data, studeras sociala och kulturella sammanhang i digitaliserade medier, såsom sociala nätverkssajter, forum, vloggar, mediahus och bloggar men även nyhets- och forskningsartiklar. Resultatet i sin helhet ger oss förståelse för vad som sägs, uttrycks eller trendar inom ett visst ämne, varumärke eller specifik fråga – som i det här uppdraget: hållbarhetsfrågan.

– Vi kan inte göra denna typ av omvärldsanalys utan AI och big data, därför är vi mycket spända och ser fram emot resultatet, säger Johan Nuder.

NAVET Analytics är exklusiv partner i Norden till QUILT.AI. Tillsammans är vi ett team av utvecklare, antropologer och analytiker som med hjälp av AI-teknologi arbetar för att förstå samband och trender i samhället och inom er kategori.

– Vi ger dig det bästa av två världar, big data och AI kombinerat med mänsklig tolkning säger Alexander Alvén, VD och Partner på NAVET Analytics.

Projektet med Informationscentrum för hållbart byggande är inte det första för QUILT.AI som i dagsläget redan har analyserat trender och beteenden vid över 4,3 miljarder konsumtionstillfällen i 540 städer i 82 länder och arbetar med företag som Google, Ikea, Amazon och Bill & Melinda Gates Foundation.