Välkommen åter – utöka och fördjupa dina kunskaper i Vectorworks med vinterns kurser. *Boka fler dagar/deltagare få 15% rabatt.

Kurserna lämpar sig för dig som:
• Vill utveckla dina färdigheter och arbetsflöden i Vectorworks Architect, Landmark eller Spotlight.
• Söker BIM alternativ för arkitektur, anpassade verktyg för landskapsarkitektur, GIS och design.
• Eftertraktar avancerad 3D modellering med precision och visualisering integrerad i BIM programmet.

Under februari och mars 2020 har du möjlighet att delta i följande kurser:

DWG-Import, Viewports & Sheet Layers – 11 feb 2020

Spotlight, Event och ljusdesign – 12 feb 2020

3D modellering & Subdivision – 3 mar 2020

Renderworks & Visualisering – 4 mar 2020

Arkitektur, BIM och Inredningsdesign – 11 mar 2020

Landskap, GIS och 3D Site Model design – 12 mar 2020