Nordic ConTech, plattformen för innovationer inom samhällsbyggnad, samlade i veckan branschen för att diskutera den industriella byggprocessens framtid.

Under ett fullsatt Nordic ConTech Talks i Stockholm den 21 januari mötte modulbyggaren Fullstack Modular från New York flera av Sveriges industriella byggare, investerare och start-ups. Det blev tydligt att de industriella byggarna står redo för de stora beställningarna, processerna är på plats, men för att det digitala byggandet ska ta fart på riktigt krävs en framsynt beställare som vågar förändra sitt tänkande från projekt till process.

Industriell process ger industriell precision
Jed Klebanow från Fullstack Modular, företaget som gjort sig känt för att ha byggt New Yorks högsta modulära skyskrapa, var tydlig med att beställaren inte alltid kan räkna med att en industriell byggnad per automatik ska bli billigare.

– Den stora vinsten finner beställaren inte i samband med den första byggnaden, det är när processen repetereras till nästa gång som besparingen börjar märkas. Ju fler gånger processen upprepas, desto större besparing. Femte, sjätte gången – då börjar det verkligen hända saker.

Nya sätt att finansiera och köpa in
De svenska industriella byggarna som var på plats verkade eniga om att det inte bara är en modig beställare som saknas för att den industriella byggprocessen ska bli så effektiv som möjligt.

En annan utmaning som utpekades var att få bankerna att förstå hur de ska finansiera en industriell byggnad, något de inte är vana vid sedan tidigare.

Snabbare processer
Flera pekade på att vinsterna med industrialiserat byggande blir som störst i storstäder, där markpriser och hyror är höga.

– I Stockholm lär vi snitta sju år från idé till inflytt, det borde kunna gå fortare, det skulle alla tjäna på, sade arkitekten Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter.

Hon sade också att byggsektorn fortfarande väntar på sin Apple eller Tesla, den aktör som tillhandahåller god design billigare och bättre och därmed förändrar marknaden.

Kontrollerat och mer exakt
Niklas Andersson, grundare och vd på snabbväxande uppstickaren Sizes, beskrev sin verksamhet som ett industrialiserat företag som jobbade med bygg. Det var talande för inriktningen på eftermiddagens diskussioner där man talade mer om process än projekt. Flerfaldigandet och vinsterna det innebär stod i centrum för samtalet. 

Niklas berättade om industrialiseringens fördelar och behovet av mindre toleranser och större exakthet i arbetet med prefab. Besluten tas i förväg. Att slippa överraskningar i produktionen och ÄTOR är en av nycklarna till framgång, det var samtliga i panelen ense om.

Men för att möta framtidens digitala byggande så återkom Ulf Viktorsson, vd på Modexa som specialiserar sig på renoveringar av kök och badrum i miljonprogrammet, till beställarrollen. 

– Det som främst behövs är fler modiga köpare! Frågar man efter traditionellt så får man också traditionellt!

Samuel Holmqvist, vd på Lundqvists trävaru i Piteå, visade ett exempel på hur du klickar fram din byggnad i en webbhandel med fullständig kostnadskontroll kring alla alternativ och materialval. Han sade att om du vill förändra din process så måste du se den med nya ögon, och helst inte veta hur du ”borde göra”.

Om Nordic ConTech Talks
Nordic ConTech Talks arrangeras av Svensk Byggtjänst med Bygg 4.0 och Nordbygg som partners.

– Härnäst fortsätter samtalet på Innovationsarenan på Nordbygg 21–24 april, då ett ännu större antal företag och utställare inom contech och proptech kommer att visa hur innovation och tech utvecklar svensk byggsektor, säger Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst.

 

Foto: Linn Blomqvist