Campusområdet i Gävle genomgår just nu en omfattande 3D-skanning av samtliga byggnader. Det är fastighetsägaren Akademiska Hus i samarbete med Högskolan i Gävle som vill skapa en digital tvilling av campus. Målet är att uppnå ett smartare lokalutnyttjande med upp till 20-30 procent, en minskad energianvändning och nya tjänster som ska göra det både roligare och mer attraktivt att vara på campus.

Sedan slutet av december genomförs en digital skanning av Högskolan i Gävle. Det rör sig i ett första skede om en invändig laserskanning av samtliga byggnader, något som totalt omfattar strax över 60 000 m2. I ett andra skede kommer även utemiljöerna att skannas med hjälp av drönare för att få en komplett bild av campus. Kortfattat kan man säga att den digitala modellen som skapas sedan ska fyllas på med annan data. På så vis får man fram en digital kopia som när den kopplas upp till ett nätverk blir en så kallad digital tvilling. Satsningen är ett led i Akademiska Hus arbete med att digitalisera sitt fastighetsbestånd och möjligheterna med den nya tekniken är många.

– Målet är att använda dagens byggnader smartare med data och analyser som den digitala tvillingen genererar. Framför allt vill vi kunna utvärdera om vi har rätt storlek på lokalerna och säkra så att vi nyttjar det befintliga fastighetsbeståndet så pass bra att vi i framtiden slipper att bygga nytt. Detta är det mest hållbara alternativet och avgörande för Akademiska Hus om vi ska uppnå vårt mål om klimatneutralitet, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Han fortsätter:

– Bara genom att få kunskap om hur rum bokas men ingen dyker upp ger oss möjlighet att öka nyttjandet med över 10 procent. När vi sedan kopplar på byggnadsrelaterad data och gör mer avancerade analyser på den digitala kopian kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att använda de befintliga byggnaderna upp till 20–30 procent bättre, minst.

 Som ett Google Street View

Med den digitala tvillingen kommer byggnaderna på Högskolan i Gävle att kunna upplevas virtuellt på distans, men också på plats där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks via AR-teknik i till exempel appar och telefoner. Tvillingen genererar smarta och innovativa lösningar utöver det vanliga, bland annat ett ”inomhus Google Street View” där ambitionen är att det i framtiden ska gå att digitalt röra sig runt i lokalerna, söka efter objekt, hitta var nästa föreläsning hålls eller var det finns lediga rum. Den digitala tvillingen ska också möjliggöra att byggnaderna kan driftas på än mer energioptimala sätt och att det blir enklare att upptäcka när något i lokalerna inte fungerar.

– Vår ambition är att i nästa steg börja experimentera och testa saker i den digitala tvillingen för att förstå hur vi än bättre kan skapa miljöer som alla verksamma vid Högskolan i Gävle verkligen trivs i, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus. 

– Vi är positiva till Akademiska Hus initiativ. Den här tekniken kan leda till att det blir lättare att hitta på campus med hjälp av Street View-funktionen, men också till att vi kan arbeta med och använda våra lokaler mer effektivt, säger Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare vid Högskolan i Gävle.

– Visionen med vårt digitaliseringsarbete är att skapa Digitala Tvillingar som ger direkt värde för våra kunder och vår egen förvaltning. En stor del av den digitala tvillingens data består av den geometriska representationen av byggnaden – alltså 3D-modellen. Idag består våra relationshandlingar av allt ifrån inskannade handritade ritningar och 2D-CAD-filer till moderna BIM-filer. Eftersom det är väldigt kostsamt att modellera upp byggnader till BIM-filer som i många fall är baserat på gammalt

 

och utdaterat underlag så har vi funnit att 3D-skanning är ett kostnadseffektivt sätt att få en väldigt exakt avbild av den verkliga byggnaden samtidigt som vi får en digital inventering av våra tillgångar på köpet. Vi valde just 3D-skanning med LiDAR-teknik för att få den precision som krävs för att användas som projekteringsunderlag vid framtida ombyggnationer. Med SLAM-tekniken har vår leverantör TerraTec möjlighet skanna med hög hastighet som är en viktig förutsättning för att vi ska kunna skapa digitala tvillingar i den skalan så snabbt utan att det påverkar våra hyresgästers verksamhet för mycket.

3D-modellerna som vi får ifrån laserskanningen ger oss den geografiska och visuella kontexten som gör den digitala tvillingen så kraftfull. Det är när vi kan kombinera styrkan av att samla in stora mängder data från sensorer med 3D-modellen som vi kan skapa riktigt värde för våra kunder och vår förvaltning. Detta gör vi i vår plattform för digitala tvillingar Zynka Digital Buildings som integrerar både sensordata från vår IoT-plattform och 3D-modellen. Om vi bara tänker oss besparingspotentialen vi får av att göra lokalanalyser utifrån hur våra hyresgäster använder våra byggnader så skapar det enormt värde både för Akademiska Hus och våra kunder. Inte nog med det, vi kan även som fastighetsägare med hjälp av modellerna utveckla helt nya tjänster som Wayfinding för att hjälpa lärare och studenter hitta på campus och boka lediga rum.

Det är inte bara byggnaderna som är av intresse för Akademiska Hus som  är också en väldigt stor markägare och behöver inventera sina utomhusmiljöer. Med hjälp av drönaskanningen får de även en digital inventering av sina tillgångar på campusen som exempelvis markareor. Det är viktigt att ha koll på sina olika markareor så att man både optimerar driften av utemiljöer och säkerställer att man har rätt uppgifter för olika avtal för markskötsel och parkeringsuthyrning.

Den invändiga skanningen påbörjades 27 december 2021 och förväntas vara avslutad den 14 januari 2022. Drönarskanningen av utomhusmiljöerna påbörjas tidigast våren 2022.

Själva skanningen utförs av TerraTec som använder sig främst av NavVis VLX för att skapa punktmolnet. Sen använder de en totalstation för att kontrollmäta punktmolnet.

Det är inte första gången TerraTec har utfört ett sådant här projekt. Företaget skapade även en digital tvilling över Örebro Campus 2019.

Foto: Akademiska Hus/ TerraTec