Protolabs är den första och ledande digitala tillverkaren i Europa och nu även först med att lansera ångutjämning för 3D-printade delar. Efterprocessteknologin är ett signifikant framsteg för additiv tillverkning, eftersom det förbättrar en plastdels ytfinish även på de mest komplexa geometrierna. Den nya automatiserade processen finns nu tillgänglig för de vanliga nylonmaterialen PA-12 samt det elastiska materialet TPU-01.

Andrea Landoni, produktansvarig för 3D-print på Protolabs inom EMEA säger: 

– Med additiv tillverkning kan en ingenjör designa och producera komplexa delar, och jämfört med formsprutning är 3D-print perfekt för produktion i små volymer. Ytfinishen på formsprutning är däremot mycket slätare än för 3D-print.  Tack vare ångutjämning kan vi nu ta bort den skillnaden och jämna ut och täta till även de minsta hålen på 3D-printade delars ytor.

Detta gör att delar som produceras med additiv tillverkning i dessa material kan användas i många fler sammanhang där det av estetiska och funktionella anledningar finns krav på väldigt jämn ytfinish.

Processen förbättrar även delarnas mekaniska egenskaper med ökad utsträckning vid brott och påverkar även den allmänna styrkan. De tätade och jämnare ytorna är även vatten- och lufttäta och enklare att rengöra.  

Andrea Landoni fortsätter: 

– På grund av att finishprocessen är automatiserad kan den användas till många fler geometrier än en manuell utjämningsprocess, som kan vara begränsad då det kan vara svårt att  komma åt alla ytor.  Det innebär att du kan få alla fördelar med additiv tillverkning och samtidigt uppnå en ytfinish jämförbar med formsprutning.

Förbättrad vattentäthet öppnar upp en mängd användningsområden inklusive tankar, vätskebärande rör och ledningar, ventilskydd och oljetråg, medan det medicinska området och andra industriella användningsområden kommer kunna dra nytta av enklare rengöring tack vare en jämnare yta.

Efter tillverkning av delarna med selektiv lasersintring (SLS) eller Multi Jet Fusion (MJF), flyttar teamet på Protolabs delarna till en utjämningskammare som värmer upp dem och introducerar en ytagent. Agenten evaporeras under kontrollerade former och ångan sprider sig över alla delarnas yta.  Detta gör att ytorna smälter, kondenseras och omfördelar materialet för att jämna ut toppar och täta till även de minsta hålen.

Andrea Landoni avslutar: 

– Denna process finns för tillfället tillgänglig för PA-12 och TPU-01, som täcker många potentiella användningsområden. Vi testar just nu processen på fler material så håll utkik!

Den nya tjänsten är bara en i Protolabs stora totala utbud. Vi tar hand om hela processen, från första uppladdning av en kunds CAD, till leverans av färdiga delar. Och med våra applikationsingenjörsteam – ingenjörsexperter som ger stöd och råd på vägen – vi erbjuder en omfattande tjänst med mycket hjälp till kunden och som samtidigt är högeffektiv.