Reducerar tiden för analysarbete med ca 50 %. På sin avdelning har Patrik sex medarbetare på heltid och en halvtidstjänst.  Merparten arbetar med det viktiga förebyggande underhållsarbetet. Även om VIBSCANNER 2 har förenklat mycket så har NiVia med den integrerade AI-algoritmen skapat helt nya och viktiga mervärden.

Ahlstrom-Munksjö är en global producent av innovativa och hållbara fiberbaserade lösningar. Vid 45 produktionsanläggningar i 14 länder utvecklas och produceras nya lösningar som gör kundernas verksamheter mer effektiva och hållbara. I koncernens erbjudande finns bland annat dekorpapper för laminatindustrin, filtermaterial, elektrotekniskt isoleringspapper, förpacknings- och etikettmaterial samt specialpapper för både industriella processer och konsumentprodukter.

En av bolagets anläggningar är pappersbruket i Billingsfors som ingår i affärsområdet Industrial Solutions. Bruket har haft en mycket positiv utveckling och här produceras bland annat balansfolier för möbelindustrin. Även bilindustrin är en viktig kundgrupp. Investeringar för många miljoner har genomförts under både 2020 och 2021 för att öka kapaciteten och expandera till nya marknader.

En maskin för formaldehydfri bestrykning och en ny sodapanna är två exempel. Till framtidssatsningarna hör också ett utökat samarbete med MLT där en AI-algoritm har en central roll.

2 500 mätpunkter ger mycket data att analysera

I drygt fyra år har medarbetarna på brukets avdelning för förebyggande underhåll haft MLT:s handhållna ronderingsinstrument VIBSCANNER 2 som arbetsverktyg. Instrumentet ger en enkel, snabb och mycket tillförlitlig mätning med stor precision och där datainsamlingen sker med ett knapptryck. Även om vibrationsmätningen går snabbt tar det tid när det finns cirka 2 500 mätpunkter! Det säger Patrik Axelsson som är chef för avdelningen Förebyggande underhåll och Förråd.

– Det tar ungefär en månad att gå runt i fabriken och samla in data från alla mätpunkter. När det är så många mätpunkter är det svårt att arbeta proaktivt eftersom det krävs ett efterföljande analysarbete för att se var det kan finnas problem. Vi ville lägga mer krut på att arbeta proaktivt för att få bättre kontroll, förenkla och snabba upp arbetet och reducera riskerna för produktionsstörningar. När MLT presenterade lösningen med en smart AI-algoritm som integrerats i konceptet NiVia blev vi intresserade. Jag såg stora möjligheter att drastiskt reducera tiden det tar att analysera och i stället frigöra tid för att planera in proaktiva insatser till de platser där det finns risk för problem.

Reducerar tiden för analysarbete med ca 50 %

På sin avdelning har Patrik sex medarbetare på heltid och en halvtidstjänst.  Merparten arbetar med det viktiga förebyggande underhållsarbetet. Även om VIBSCANNER 2 har förenklat mycket så har NiVia med den integrerade AI-algoritmen skapat helt nya och viktiga mervärden.

– Jag skulle tro att tiden för analysarbetet har reducerats med ca 50 % och det betyder att vi fått helt nya möjligheter att arbeta förebyggande. Mycket tid har frigjorts som istället kan riktas in mot de kanske 20-30 % av mätpunkterna där Direktanalysen med AI visar att det kan finnas risk för störningar i närtid eller på lite sikt. Att i ett tidigt skede kunna se att det kan uppstå problem med exempelvis ett skadat lager gör att vi i god tid kan planera in underhållsarbetet. Vi har en helt annan kontroll idag och känner verkligen att vi kan bidra till bolagets målsättning om en effektiv och säker produktion med minimala störningar, säger Patrik.

Den stora fördelen med NiVias AI-algoritm med Direktanalys är att analyserna av stora mängder data automatiseras. I stället skapas nya förutsättningar till fördjupade analyser och utformning av åtgärdsförslag.  MLT:s försäljningsingenjör Anton Groth menar att AI, Artificiell Intelligens, är framtiden inom vibrationsmätning och den framtiden är alltså här redan nu och hos Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors.

– Att AI-algoritmen filtrerar bort mätpunkter som inte kräver några åtgärder ger oerhört viktiga fördelar. Man får en grafisk bild av hur en maskinpark mår. På skärmen visas det med grönt för mätpunkter där allt är som det ska, och med gult där det krävs en utökad kontroll. Lyser det rött är det en larmnivå som kräver snabb insats. Personalen inom underhåll får på sätt en användarvänlig helhetsbild utan att man behöver sitta och analysera stora mängder data, förklarar Anton.

En högre tillgänglighet utan överraskningar

AI-algoritmen finns i verktyget FRT – First Response Tool – från utvecklaren Asensiot. Verktyget är enkelt att integrera med befintliga NiVia-system. FRT har en träffsäkerhet på mer än 99 % när det gäller att identifiera tidiga skador och defekter. Den träffsäkerheten har betytt mycket för Patrik Axelsson och hans medarbetare.

– Att vi direkt på dataskärmen kan få de första viktiga indikationerna om pappersmaskinernas status skärper vår egen effektivitet. Det blir så tydligt var våra åtgärder ska sättas in och för medarbetarna innebär det att arbetet blir mer meningsfullt. Nu känner man verkligen att vi kan arbeta proaktivt och att det i sin tur skapar viktiga fördelar för driften av maskinerna. Det blir en högre tillgänglighet utan överraskningar. Vi kan på ett helt annat sätt än tidigare arbeta bort felkällor och förutse riskerna för maskinfel och driftstopp. Skulle vi någon gång bli osäkra på hur något ska tolkas får vi bra stöd av MLT som snabbt ställer upp och hjälper till.

Även om NiVia med AI skapat viktiga mervärden för det förebyggande underhållet hos Ahlström-Munksjö så finns det en fortsatt potential att ytterligare förenkla vibrationsmätningen och frigöra ännu mer tid till proaktiva insatser. Det skulle vara genom att även satsa på onlinemätning. Intresset finns men framtiden får utvisa om det blir ytterligare en framtidssatsning tillsammans med MLT!