Volkswagen-gruppen står inför sin största satsning hittills när koncernen ställer om till att enbart erbjuda elbilar.

—Vi går in i en väldigt spännande tid, säger Sten Forsberg som är chef för VW Personbilar i Sverige och kommer till Elmia Subcontractor för att berätta om det omvälvande beslutet och vad det kommer att innebära i produktionen.

En satsning på 300 miljarder kronor på några få år, 70 nya modeller av elbilar och en snar utfasning av förbränningsmotorn.

—Det är en total omställning och den största satsningen någonsin inom VW-koncernen, säger Sten Forsberg som är chef för Volkswagen Personbilar i Sverige.

Bakgrunden är ledningens beslut att på allvar ta ansvar för den del av de globala CO2-utsläppen som kommer från koncernens personbilar.

—Det handlar om en procent, nu tar vi stafettpinnen och tar hand om den. Elbilarna ska gå från att vara en nischprodukt till en volymprodukt, säger Sten Forsberg.

VW-gruppen – som omfattar bland andra Audi, Skoda och Porsche – har utvärderat alla typer av drivlinor och kommit fram till att rena elbilar är vägen framåt. Under en övergångsperiod kommer det att finnas laddhybrider och på sikt även vissa bränslecellsbilar ”för långa transporter”, men målet och skiftet är mycket tydligt. 2026 blir sista gången koncernen påbörjar utvecklingen av en förbränningsplattform (som kommer att leva kvar till cirka 2040) och redan nu börjar en lång rad nya elmodeller se dagens ljus, först ut är ID.-familjen med bland andra ID.3 och ID.Buzz, som är en charmig påminnelse om den klassiska ”folkabussen”.

Höga krav på produktionen

Volkswagen-gruppens dramatiska omställning kommer inte bara att märkas på fordonen ute i trafiken. Flera fabriker ställer nu om för renodlad, grön elbilsproduktion. Först ut är den i tyska Zwickau där ID.3 börjar att tillverkas i november, sedan följer Emden, Hannover och Dresden.

—Vi har utöver detta lovat att hela vår produktionskedja med ID. ska vara helt CO2-neutral. Det gäller även underleverantörer, utvinning av råvaror och användning av el, etcetera, förklarar Sten Forsberg.

 —Vi kommer att  göra allt vi kan för att reducera och eliminera C02-utsläpp, och vi kommer att följa upp med våra partners. Där vi under en övergångsperiod inte kan eliminera kommer vi istället att kompensera.

Sten Forsberg menar att batteritillverkningen är en huvudfråga, det får enbart vara grön el när man tillverkar battericellerna vilket är enormt energikrävande.

—Jag har varit länge i bilbranschen och nu går vi in i en väldigt spännande tid där vi tar steget från att vara en stor utsläppare till att bli CO2-neutrala, det känns jättekul.

Sverige har en elmix som är näst intill bäst i världen ur ett CO2-perspektiv och alla möjligheter att vara ett föregångsland, ur alla aspekter.

Vad kommer omställningen att innebära för underleverantörerna?

 – Omställningen inom fordonsindustrin innebär förstås att ny kompetens kommer att behövas men generellt tror jag att den betyder nya affärsmöjlighet för många underleverantörer, inte bara i fordonsbranschen utan i hela samhället.