I Alaska-Yukon-området är laxen lika värdefull som guldet.

Det finns hundratals små och stora guldutvinnare i Alaska som aktivt bidrar till USA:s guldproduktion. Tvättanläggningar vid åar och älvar ger guldutvinnarna en chans att vaska om sedimentet för att hitta guldklimpar eller guldkorn som blev kvar efter den stora guldruschen i Klondike i Yukon i slutet av 1890-talet.

Samtidigt har 12 vandringsvägar för stillahavslax blivit skyddade under den amerikanska lagen om kritiskt hotade arter (Endangered Species Act, eller ESA) sedan 1991. Dessa vandringsvägar, som laxarna år efter år använder för att komma till sina lekplatser, ligger ofta i anslutning till guldletarnas tvättanläggningar.

– För vårt folk utgör laxen den absolut viktigaste miljöaspekten, säger Allen Edzerza, en av Tahltan Nations ledare samt rådgivare vid British Columbia First Nations Energy and Mining Council. Men … jakten på metaller har efterlämnat stora ärr i landskapet.

Att ESA-klassificeringen kommit till stånd beror inte enbart på guldutvinningen. Lägg till skogsavverkning, urbanisering, rekordstora skogsbränder och jordskred i regionen, så har laxarnas vandringsleder inte en chans. Men det är något som RESOLVE, en ideell organisation som tar sig an några av de största utmaningarna för planeten genom innovativa, oväntade samarbeten, vill ändra på.

Deras förslag: kombinera omvaskning med restaurering för att förbättra älvarna och ge lax, harr och andra fiskarter en chans att återvända.

Sedan RESOLVE drog igång samarbetsinitiativet Salmon Gold 2017 har organisationen skapat kontakt mellan lokala guldutvinnare, miljövårdare och myndigheter för att åtgärda skadorna efter tidigare mineralutvinning i regionen. Apple – som använder små mängder guld i elektroniska komponenter i sina produkter – och den världsomspännande juvelerarfirman Tiffany & Co. har för avsikt att köpa guld från dessa utvinnare som förbundit sig att restaurera och förbättra marken där de arbetar när de är klara.

– I takt med att vi fortsätter att öka användningen av återvunnet material, söker vi även efter nyskapande, ansvarsfulla sätt att anskaffa guld, säger Paula Pyers, leverantörsansvarig på Apple.

Efter att ha slutit Salmon Golds första restaureringsavtal i den historiska guldstaden Chicken i Alaska, rekryterade D’Esposito Edzerza som Salmon Golds spanare på plats i Yukon och British Columbia, med uppgift att skapa viktiga relationer med guldutvinnare, lokala myndigheter och First Nations-ledare i området.

– Om vi kan utforma restaureringsprojekt så att du kan se om du faktiskt kan skapa rätt miljö för fiskarna att bo och leka, säger Edzerza, om vi kan göra det i liten skala, då återstår frågan om du kan visualisera det på lång sikt, säg fem, tio år, och se framför dig ett helt, korrekt restaurerat avrinningsområde där det går att återinföra lax.

I Chicken höll de lokala guldutvinnarna Dean och hans son Chris Race redan på att restaurera Jack Wade Creek i Fortymile Mining District när RESOLVE kontaktade dem. – Vi har faktiskt skapat ett riktigt stabilt restaureringsprogram, vilket många andra guldutvinnare inte gör, säger Dean.

I hela regionen arbetar Salmon Gold-utvinnare med att utveckla en hållbar modell som framtida utvinnare kan följa.

– Vi befinner oss vid källfloderna till laxåarna och Yukon River är naturligtvis en av dem,” säger Wright. ”Istället för att lämna gropen helt öppen, så att erosionen kan ske fritt och vattendragen slamma igen, vilket påverkar laxarnas lekplatser … allt vi gör med vårt återställningsarbete handlar om att hjälpa naturen att återhämta sig. Inte bara efter vår utvinning, utan efter hundra år av utvinning.

Idag har RESOLVE slutit restaureringsavtal med tre utvinnare i Alaska och Yukon, och fler kan tillkomma nästa sommar. När slutet på vaskningssäsongen närmar sig tror organisationen att samarbetet kommer att resultera i 28 kg Salmon Gold-märkt guld i år, jämfört med förra årets 700 gram. I höst kommer allt Salmon Gold-märkt guld i Apples leverantörskedja att kunna spåras från utvinningsanläggning till raffinaderi med hjälp av blockkedjeteknik.

– Vi har ett heligt uppdrag att förvalta miljön, som vi kallar våra förfäders mark, så att framtida generationer kan uppleva den på samma sätt som våra förfäder gjorde, säger Edzerza.