Den senaste uppdateringen av Simcenter FEMAP v2021.2 erbjuder många intressanta nyheter som utökar produktiviteten av simulationsprocesser. För det första, en avancerad meshing teknologi som används i andra Siemens Digital Industries Software produkter har blivit implementerat för skapande av högkvalitativa FEM modeller med modellens geometri eller existerande mesh som startpunkt.

Geometrin som använder en facetterad representation för ytor och kurvor, oftast producerade av scannern, se bilder nedan, kan nu importeras till FEMAP för vidare modifikationer med FEMAPs tillgängliga geometriska verktyg samt mesha med hjälp av new Body Meshing teknologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body Meshing teknologi

I Simcenter FEMAP v2021.2 implementerades en ny avancerad meshing teknologi som också används i andra Siemens produkter och som kallas Body Meshing. Syften med denna implementering var en förbättring av meshingsteknik samt en kvalitetshöjning av simulationsmodeller. 

För tredimensionella CAD geoemtrier den nya tekniken är både enklare och snabbare jämfört med traditionella teknik som används i FEMAP sedan tidigare och den har mindre restriktioner när det gäller modellens topologi. Mesh Bodies tekniken kräver ingen geometrirensning eller förenkling av modellen som ofta är fallet i det traditionella sättet under geometriförberedelsen innan meshing.

Body Meshing fördelar

Tack vore Body Meshing tekniken kan senaste versionen av Simcenter FEMAP konvertera facetterade geometrier till riktiga FEM modeller med både tredimensionella solida- såsom tvådimensionella skal-elementen, se bilderna nedan.

 

Dessutom genom att använda Body Meshing kortar man tiden för modellframställning utan behov att rensa och förbereda geometrin innan meshing. Geometrin i exempel nedan krävde tidigare en mycket noggrann rensning med hjälp av till exempel Geometry Preparation och Meshing Toolbox verktygen för att säkerställa definition av en godtycklig mesh. I den nya tekniken används bara ett enda kommando, Mesh Bodies, som tar hand om alla tidigare steg och genererar högkvalitativ modell mesh.

 

 

 

 

 

 

Mesh Bodies verktygen kan även användas för tunnväggiga plåtgeometrier och genom effektiv komplettering med Mesh on Mesh kommandon det ursprungliga meshet förfinas ytterligare med hänsyn till modellens noggrannhet i de ställen där förväntas största dimensionerade resultat, se nedan.

 

 

 

 

 

 

 

Body Meshing teknologin i Simcenter FEMAP fungerar effektivt för både geometriska parter såväl komplexa sammanställningar. Tekniken kan styras med antal parametrar som kan ta hänsyn till modellens geometri och topologi, referenselementens storlek såsom en associering mellan geometrin och slutliga FEM modellen. 

Body Meshing teknologi i Simcenter FEMAP – sammanfattning

  • Kraftfull ny meshing teknologi som använder geometrin eller existerande mesh som startpunkt
  • Support för import av konverterade geometrier så kallad Convergent Modeling med förmåga att vidareutveckla som FEM modeller och slutligen mesha 

Den i Västerås baserade konsultfirman FEMComp Engineering AB levererar FEMAP/Nastran lösningar sedan 1999.  Programmen är avsedda för hållfasthetsberäkningar samt FEM modellverifikationer av diverse mekaniska designen.

För mer info om Simcenter FEMAP v2021 besök http://www.femcomp.se/simcenter-femap-20212-release.html

och  http://www.femcomp.se/femap.html