Sveriges HFO-representant (Haas Factory Outlet) Edströms Maskin AB firar öppnandet av det senaste HTEC-centret (Haas Technical Education Centre) i Sverige, på Yrkeshögskolan/CVL – Centrum för Vuxnas Lärande i Sandviken. Den uppgraderade utbildningsanläggningen är ett resultat av samarbete mellan skolstyrelsen, kommunen, Haas Automation, HFO-representanten Edströms samt den svenska teknikkoncernen Sandvik som ligger bara fyra km bort.

Det nya HTEC-centret är landets fjärde och nummer 86 i Europa. CVL är dessutom det första HTEC-centret i Europa som har de nya femaxliga fleroperationsmaskinerna UMC-750. CVL har dessutom köpt en svarv av typ ST-30Y med Y-axel, en vertikal fleroperationsmaskin typ VF-2 och en CNC-svarv typ ST-20.

Mats Berglund är rektor för CVL: – Det här nya HTEC-centret innebär en fantastisk möjlighet för oss här på CVL, säger han.

– Vi har investerat i den senaste CNC-tekniken och den senaste supporten på marknaden. Investeringen kommer att få mycket positiva resultat för många personer i omgivningen, inklusive potentiella studenter, den lokala ekonomin och lokala tillverkningsföretag, t.ex. stadens välkända huvudarbetsgivare Sandvik.

– Det finns ingen annan anläggning som CVL på rimligt avstånd från den här staden, säger Mats Berglund, och att nu få tillgång till alla dessa CNC-maskiner från Haas – och all extra teknik som blir tillgänglig genom HTEC-centret är en dröm som nu har blivit verklighet vid utbildning av nya maskinoperatörer.

Mats Berglund och Mona Davik, som arbetar som tekniker hos Sandvik och samtidigt är representant i kommunfullmäktige, klippte bandet vid invigningen tillsammans med Sandviks landschef och HR-chef i Sverige, Peter Lehnbom och Bert Maes som är marknadschef hos Haas Automation Europe.

– En ekonomi måste kunna exportera högklassigt tillverkade produkter för att kunna blomstra, sade Bert Maes under sitt invigningstal till gäster och VIP-personer. – Det största problemet för de flesta tillverkningsföretag idag, och det gäller för Haas och Sandvik såväl som våra respektive hundratusentals kunder, även i ett framgångsrikt och välmående land som Sverige är att lokalisera och rekrytera anställda med lämpliga kvalifikationer. Framgångarna för alla tillverkningsföretag är därför starkt beroende av att det finns bra skolor och i synnerhet bra lärare.

– Lärarna på det här HTEC-centret har tillgång till den senaste CNC-tekniken. Möjligheterna att nätverka och samarbeta med tillverkningsföretag och andra utbildningsinrättningar, inte bara här i Sverige utan globalt, med HTEC-centra som Harvard University och MIT, tillade Bert Maes. – Vi har sett hur HTEC-programmet motiverar alla berörda personer, från studenter och lärare till skolledning och industriledare.

En av dessa är Peter Lehnbom som arbetar på Sandvik: – Sandvik har alltid varit mycket aktivt i Sandvikens samhällsverksamhet, och vi är stolta över att sponsra CVL:s nya HTEC-center, säger han. – Det finns ingen tvekan om att vårt företag kommer att dra nytta av det här initiativet, och detsamma gäller även andra tillverkare i den här regionen. Stort grattis till alla lärare och all supportpersonal hos CVL! Och alla som studerar här idag och i framtiden vill jag önska lycka till.

CVL är det fjärde HTEC-centret i Sverige, efter Bäckadalsgymnasiet i Jönköping, Möckelngymnasiet i Karlskoga och Norra Västmanlands Utbildningsförbund i Fagersta. CVL är också det 86:e HTEC-centret i Europa. Haas har flera andra HTEC-centra  i Tyskland, Frankrike, Belgien, Polen, Slovenien, Marocko och Grekland.