Solibri Model Checker är ett verktyg som analyserar BIM-modellernas tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. Systemet erbjuder visuella kontroller med en intuitiv ”walk-through”-funktionalitet. Solibri Model Checker analyserar byggnaden och avslöjar eventuella brister och svagheter i konstruktionen, byggdelskollisioner, och kontrollerar att modellen uppfyller normer och eventuella regler som är utformade för olika byggnormer.

Bakgrund

De funktioner som finns i den internationella versionen av SMC är inte anpassade att fungera optimalt med modeller som är skapade och inställda för den svenska marknaden. De internationella reglerna och klassificeringarna är på engelska och skapade för att kontrollera engelsk byggnormsstruktur och på namngivning av element i projekt.

Svenskanpassning

Graphisofts anpassning och rulesets (regler som används vid kontroll av modellen) är på svenska och anpssad efter den svenska byggnormen. Svensk terminologi gör att du arbetar effektivare utan att fundera på vad de engelska begreppen innebär när du kontrollerar en modell. Regler på svenska gör det enklare att anpassa till just dina egna önskemål när du ska kvalitetskontrollera en BIM-modell.

På den svenska byggmarknaden finns det ett antal CAD-program som används inom BIM-projektering. Den minsta gemensamma nämnaren inom dessa programvaror är att alla kan använda sig av BSAB- och AMA-koder för att definiera elementens tillhörigheter i modellerna. All programvara som ingår i ett BIM-projekt ska kunna läsa dessa parametrar, oavsett vilket program som skapat elementen. Detta sker genom export eller import av IFC-filer.

Den svenska anpassningen (inkl. reglerna) av SMC gör att modeller som importeras – oavsett ursprung av programvara – kommer att klassificeras enligt det svenska byggsystemet för att underlätta analyser av modeller. Analysen görs med hjälp av de befintliga reglerna, anpassade för att de fungerar tillsammans med klassificering av modellen i Sverige, som hanterar BSAB- och AMA-koder från bland annat ArchiCAD, Magicad, Revit och Tekla.

Bilden visar dubbletter av element.

Av Torbjörn Kjellström