För Mats Möllerström, lärare i teknik och konstruktion på Falkenbergs gymnasium, finns ingen motsättning mellan att vara högskoleförberedande och att ge studenterna en stor dos entreprenörsanda. Närhet till arbetslivet präglar valen för framtiden.

– Att kunna grunderna ordentligt i CAD är viktigt för studenternas framtida yrkesliv. Det är ett krav på våra studenters framtida arbetsplatser, säger Mats Möllerström. 

      Som lärare i teknik och konstruktion på Falkenbergs gymnasium har han lång erfarenhet av att undervisa i olika CAD-program.

      – Har man en gång lärt sig grunderna i ett CAD-program så är inte steget så stort att lära sig ett annat. 

      Därför hade man en mycket realistisk inställning när man valde CAD-program till teknikprogrammet. 

      – Vi gick ut och undersökte vilka program man använder på tänkbara framtida arbetsplatser inom rimligt geografiskt avstånd. Det styrde till stor del vårt val av CAD. 

      Teknikprogrammet har tre olika kurser där man använder Autodesk Inventor och SolidWorks. Första året modellerar man mycket i trä med målet att göra solider och sammanställningar. Under andra året använder man de mer avancerade funktionerna och fördjupar sig ytterligare i programmen. Under tredje året studerar man hållfasthetslära och FEM-analys. Då får studenterna börja göra egna konstruktioner och design enligt givna kravspecifikationer. 

      Efter avslutat teknikprogram går ett litet fåtal elever direkt ut i yrkeslivet medan de allra flesta går vidare till det fjärde gymnasieåret eller till högskolor.

      Trots att teknikutbildningen på Falkenbergs gymnasium är högskoleförberedande har man ändå valt att ha täta kontakter med kommande arbetsmarknad. Steget mellan skola och arbetsliv anses som viktigt. Skolan har drivit UF-företag i många år och det betyder mycket att man blivit teknikcollege. 

      Teknikcollege är en kvalitetsstämpel för tekniska gymnasieskolor och man samarbetar i stor utsträckning med näringslivet och företrädare för industrin på den ort där man verkar.  

      Mats vill framför allt att studenterna skall minnas en kreativitet och entreprenörsanda från Falkenbergs gymnasium. 

      – I praktiken finns inga självklara svar i deras framtida arbetsvardag. Man får ett konstruktionsproblem presenterat för sig och då måste man tänka framåt och lösa det på ett självständigt och kreativt sätt. Vi vill också att de skall förstå att det finns flera tänkbara lösningar för att nå målet, inte bara en. 

Carina Wahlstedt Janson