Det sker kontinuerligt cyberattacker mot våra svenska företag. Hur många som faktiskt lyckas är svårt att säga då mörkertalet är stort. Vilka typer av attacker finns och hur kan man skydda sig när attackerna blir alltmer sofistikerade?
Det är något som Peter Folkesson från forskningsinstitutet RISE kommer att presentera under Scanautomatic och ProcessTeknik, som arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg nästa vecka. Tillsammans med proffsboxaren Klara Svensson är han ett av Scanautomatics stora dragplåster.

Digitaliseringen inom industriautomation innebär många frågor kring informationssäkerhet. Hur sker attacker på system? Vilka tillgångar behöver skyddas? Vilka hot kan man förvänta sig?
- De flesta attacker vi ser idag är sådana som sker via internet. Och här gäller det att ha tydliga säkerhetsrutiner kring framför allt de trådlösa kommunikationskanalerna och företagets internetanslutningar, säger Peter Folkesson.

Försök till cyberattacker sker mer eller mindre dagligen mot svenska företag. Och i takt med att företagen blir bättre på att skydda sig, blir attackerna också mer sofistikerade.

– I dag är det både relativt enkelt och billigt att utföra riktigt sofistikerade attacker och det är något företagen måste bli medvetna om. 

Under seminariet ”Cyberattacker – klassificering och exempel” på Scanautomatic och ProcessTekniks första dag, kommer Peter Folkesson att visa vad en cyberattack är och vilka hot som finns, liksom hur man kan skydda sig mot dem. Seminariet följs av ytterligare ett på samma ämne: ”IT-säkerhet för industrin – hur hänger vi med” med Henrik Persson, säkerhetsexpert på ABB.

Klara Svensson om vägen mot toppen

Ett lite annorlunda dragplåster under mässan är proffsboxaren Klara Svensson, som vunnit medaljer i såväl VM som EM. Med självdistans och ett visst mått av humor, kommer hon att dela med sig av sina tankar och reflektioner kring hur man når framgång och hur man tacklar motgångar i livet.

– Jag kommer att prata om hur man kan jobba mentalt för att nå framgång, men även vad som händer när allt går åt skogen. Här kan jag se många kopplingar mellan idrotten och näringslivet och jag tror att den här föreläsningen blir en bra kontrast där alla kan känna igen sig oavsett vilken bransch eller var i företaget man jobbar, säger Klara Svensson.