InnoEnergy utlyser, det europeiska samverkansföretaget inom hållbar energi, en global inbjudan till start-ups inom ellagring. De femton start-ups som kommer med de mest innovativa och hållbara förslagen får skräddarsydda paket med värdeskapande tjänster och förstapriset är 100 000 euro kontant.

 InnoEnergy hoppas att som stöd för sitt samarbete med EBA, European Battery Alliance, kunna locka och stödja start-ups som har innovativ teknik eller innovativa affärsmodeller med fokus på ellagring. Särskilt intressanta är innovationer inom ellagring som kan få användning inom transporter, för elnät och för distribuerad och mobil energilagring, eller som kan ge bättre energieffektivitet och minskade utsläpp.

 Framgångsrika sökande får en plats i något av Highway eller Boostway – och ett skräddarsytt paket med stöd, utbildning, tjänster samt finansiering. Highways strategi innefattar praktiskt stöd till start-ups, från ett tidigt skede till marknad, och hjälp med kommersialisering av färdiga produkter. Boostway-programmet stödjer scale-up-företag som vill få sin verksamhet att växa.

 EBA startades 2017 med målet att skapa en konkurrenskraftig och hållbar värdekedja för tillverkning av battericeller i Europa. InnoEnergy samarbetar med över 120 intressenter inom EBA för att nå det målet och bidra till att utveckla en ny marknad som kan vara värd 250 miljarder euro 2025.

Elena Bou, innovationsdirektör hos InnoEnergy:

– Vi finns här som en partner man kan lit på, som kan ge företag det lyft de behöver för att nå kommersialiseringsstadiet. Genom vårt unika ekosystem erbjuder vi start-up-företag unik tillgång till allt de behöver för att göra sina innovativa idéer till en rejäl affärsframgång.

– 

Framgångsrika sökande får tillgång till ett nätverk med mer än 385 partner, inklusive specialiserade affärsänglar, InnoEnergys europeiska nätverk av riskkapitalister och organ för offentlig finansiering. Start-up-företag får även råd och mentorstöd på styrelsenivå plus platser på första raden vid europeiska energievenemang, bland annat Business Booster – InnoEnergys årliga nätverksevenemang där företag inom hela energivärdekedjan deltar för att träffa start-up-företag och se innovationer under ett tak.

 Bo Normark, InnoEnergys temaledare för energilagring, tillägger:

– Europa behöver innovativa lösningar för lagring av elektricitet för att stödja utfasningen av fossila bränslen inom transport och uppvärmning genom elektrifiering. Vår mission är att hitta företag med unika och innovativa koncept, produkter och lösningar som har potential att bli en del av en hållbar värdekedja för tillverkning av battericeller.

– 

Utlysningen är öppen fram till den 30 oktober 2018. Ansökningsprocessen består av fem faser: inledande ansökan, intern bedömning, fem minuters videopitch samt en extern expertbedömning. Efter den externa bedömningen kommer 30 sökande att få sälja in sin idé till två parallella juryer, och 15 vinnare kommer att utses. Vid ett evenemang i februari tilldelas en av vinnarna ett pris på 100 000 euro.

De sökande bedöms utifrån följande kriterier:

  • Affärsidéns innovationshöjd
  • Värdeförslaget
  • Potentiell marknadsstorlek
  • Produktens eller tjänstens skalbarhet
  • Finansieringsteam och ägarstruktur
  • Konkurrensfördel
  • Potentiell genomslagskraft
  • Hävstångseffekt för InnoEnergy som partner