Svenska Icebug har tagit ett stort steg – företaget är nu världens första klimatpositiva tillverkare av outdoorskor. Initiativet lyfts fram av FN och Icebug utmanar nu resten av branschen att göra samma resa. – Vi är inte perfekta, men klimatkrisen kan inte vänta på det. Vi måste agera nu, säger Icebugs vd David Ekelund.

Det svenska skoföretaget Icebug har sedan de startade 2001 etablerat sig som marknadsledande på skor med grepp för att kunna vara ute när det är halt. Icebug har länge arbetat med att minska sina utsläpp, och efter förra sommaren lovade företaget att bli klimatpositiva 2020. Sedan dess har frågan haft största prioritet vilket lett till att Icebug snabbat på processen avsevärt – och lyckades bli klimatpositiva redan i slutet av februari 2019.

– När vi bestämde oss visste vi inte vad vi gav oss in på. Vi visste inte om det skulle kosta 2 kronor eller 200 kronor per sko, men vi bara kände att vi var tvungna att göra det för att ta vårt ansvar säger Icebugs vd David Ekelund.

– Faktumet att vi redan hade kommit långt i vårt hållbarhetsarbete under de senaste åren hjälpte så klart till, men i slutändan var det enklare än vi hade trott att bli klimatpositiva.

Att vara klimatpositiva innebär att Icebug har åtagit sig att följa initiativet ”Climate Neutrale Now”. Det är lanserat av FN och består av tre enkla steg:

  1. Mät totala utsläpp av växthusgaser, inklusive produktion, verksamhet och transport.
  2. Arbeta aktivt för att minska utsläppen så långt det är möjligt.
  3. Kompensera årligen för de utsläpp som inte kan undvikas, genom att investera i projekt som reducerar växthusgaser och är certifierade av FN.

För Icebug har den största utmaningen varit att mäta utsläppen från produktionen, och här har inte Icebug de exakta siffrorna än. Däremot finns en god uppskattning och Icebug väljer därför att agera på den, eftersom man vet säkert att man orsakar utsläpp. För att vara på den säkra sidan överkompenserar Icebug också med 30 mer procent mer än de uppskattade utsläppen, vilket också innebär att företaget är klimatpositivt. Initiativet lyfts nu fram av FN.

– Klimatfrågan är ett brådskande problem för hela samhället. Vi är glada över att Icebug tar ledarpositionen i att lyfta klimatfrågan, dels genom sina egna insatser, men också genom att stötta globala utsläppsreducerande insatser. Genom den typen av insatser, det vill säga att minska sina egna utsläpp och hjälpa andra att minska sina, kan vi snabba på utvecklingen mot Parisavtalets mål om ett klimatneutralt globalt samhälle, säger Niclas Svenningsen, ansvarig för Global Climate Action på FN Climate Change.

I dagsläget är Icebug det enda klimatpositiva outdoorskoföretaget – och Icebugs vd David Ekelund uppmanar nu konkurrenterna att göra samma resa:

– Vi gör inte det här för att vi ska se bra ut. Vi har fortfarande massor kvar när det gäller att minska våra utsläpp ytterligare och annat hållbarhetsarbete. Att kompensera är inget frikort för att kunna fortsätta som man alltid har gjort. Vi vill nå maximal effekt och det kan vi bara lyckas med om andra gör samma sak.

– Om vi kan bli klimatpositiva innebär det att de flesta varumärkena runtom oss kan bli det – om de bara vill. Klimatdebatten har handlat mycket om individers och politikers ansvar, det är dags för företag att kliva fram nu.

Fakta: Hur blir man klimatpositiv?

Processen för att bli klimatpositiv är inte särskilt komplicerad. Den bygger på tre steg och fungerar likadant för företag, organisationer och individer:

  1. Mät dina utsläpp av växthusgaser.
  2. Arbeta aktivt för att minska utsläppen så mycket det går.
  3. Kompensera årligen för de utsläppen som inte kan undvikas, genom att investera i projekt som reducerar växthusgaser och är certifierade av FN.  4. Fakta: Icebugs klimatavtryck

Icebug vet ännu inte exakt hur stora de egna utsläppen är, däremot finns en god uppskattning. Beräkningarna visar att företaget orsakat 3 637 ton växthusgas under det senaste räkenskapsåret 1 mars 2018 till 28 februari 2019. För att vara på den säkra sidan överkompenserar Icebug även med 30 procent mer än de uppskattade utsläppen. 21 februari kompenserade Icebug för 4 755 ton koldioxid genom FN:s Carbon Offset Platform.