Examensarbetet nyckeln för nybakade studenter oavsett hur vägen ser ut in i framtiden

För Hans-Erik Eldemark som delar tiden mellan Högskolan i Halmstad och Science Park är examensarbetet nyckeln för teknik- och ingenjörsstudenterna – det ger nätverk, kan skapa kontakt med framtida arbetsplats eller vara starten till ett forskningsprojekt eller ett eget företag.

Länken mellan högskolan och arbetslivet kan vara avgörande för den som studerar teknik- eller ingenjörsutbildning. Det tycker Hans-Erik Eldemark som arbetar precis på gränsen mellan högskola och arbetsliv och delar sin tid mellan Högskolan i Halmstad där han undervisar i datorteknik, handleder examensarbeten och är innovationsrådgivare och Science Park där han är affärscoach.

Science Park ger den som funderar på att starta eget stöd att utveckla sina idéer, komma i gång med själva uppstarten, mentorskap, möjlighet att hyra lokal till lågt pris och, inte minst, många företagare i olika faser i sin utveckling att nätverka med på fikarasten varje dag. Tanken är att man på ett skonsammare sätt ska slussas ut i verkligheten som egen företagare.

Men det finns mycket som studenterna själva kan göra under studietiden för att öppna alla möjligheter att kunna leva på sina kunskaper som tekniker eller ingenjör.

– Att förbereda för arbetslivet tidigt i utbildningen är en nyckel till innovation och att våga tänka annorlunda, menar han. Förutom att söka arbete finns två ytterligare vägar efter högskolan: forskning eller att starta ett eget företag.

– På högskolan upptäcker studenterna på flera sätt att vi tidigt förbereder för yrkeslivet . Vi har många aktiviteter och innovationstävlingar vid sidan om studierna som handlar om att uppmuntra innovationstänkande och att se vilka problem som man kan hjälpa företag med.

En annan nyckel till arbetslivet, kanske den viktigaste, är examensarbetet.

– Studenterna arbetar större delen av tredje året med att göra examensarbeten tillsammans med olika företag. De kan vara avgörande för vad som händer efter utbildningen. Den som har en idé till ett examensarbete som löser ett problem för ett företag kan få en ingång till samarbete med stora chanser till jobb.

Även i högkonjunktur ser det olika ut för de som nyss gått ut utbildningen, menar Hans-Erik. Några får erbjudande om anställning redan i mars samma år de skall gå ut, andra måste flytta för att få jobb. Det finns ingen garanti, även om många arbetsplatser just nu söker personer som läst maskinteknik, rena CAD-kurser och utvecklingsingenjörsprogrammet.

På Science Park finns några företag som bygger sitt företagande på sina kunskaper i CAD eller FEM-analys. Ett exempel på detta som finns på Science Park just nu är FEMit, ett företag som gör FEM-analyser. För många andra företag är CAD och FEM lika självklara redskap som datorn på vägen fram till en produkt eller tjänst.

När det gäller att starta företag kring produktutveckling är den ekonomiska finansieringen av CAD ofta en flaskhals. Ett CAD-program är en stor investering för ett nystartat företag. Det kan vara avgörande för hur många företag som blir livaktiga i fortsättningen, även om Science Park också arbetar med kontaktmöjligheter med finansiärer.

– Men även de som efter sin tid på Science Park fattar beslutet att inte fortsätta att driva företag har dragit en vinstlott, säger Hans-Erik. De kunskaper som de tagit del av här är en merit som sticker ut i ett cv!

Carina Wahlstedt Janson