Under namnet SMIL, SharePoint Map Integration Layer, utvecklade teknikkonsultföretaget Sweco ett nytt koncept för integration av geografisk information med befintliga listor och andra data.

SMIL använder plattformen SharePoint, som är en Microsoft plattform för projektsamarbete och dokumenthantering, för hantering av rättigheter, användare, metadata och sökningar mm. Med SMIL-lösningen kan användarna i princip ta vilken lista som helst och placera dess innehåll på en karta.

– Den här typen av visualisering av information på en karta kan vara av intresse för t ex ett fastighetsbolag som kan se vilka fastighetskontrakt/avtal som finns inom ett område, berättar konsulten Per Fahlén på Sweco och fortsätter: SMIL kan automatiskt till exempel hantera geotaggade bilder och lägga upp tumbnails för varje uppladdad bild genom att läsa EXIF informationen i bilden. Saknar det koordinater så kan användaren peka ut var bilden togs. Att ta bilder med en GPS kamera kan vara en intressant tillämpning för företag och organisationer som t ex inverterar marken för t ex VA-ledningar.

SharePoint i kombination med SMIL kan vara ett effektivt sätt att hålla ordning på bl a CAD ritningar och andra uppgifter. Man kan titta på var i geografin en kartritning hör hemma. Man kan också gå in och titta på ett visst område på kartan för att se vilket material som finns tillgänglig där. På så sätt kan man få en bra uppfattning om var ritningarna hör hemma geografiskt.

Det nya konceptet har för anslutningar och man kan även använda kan också användas vid inventeringar för att se vad en fastighet lösningen som en dokumenthanterare kompletterad med fastighetsdata. På så sätt skulle man kunna samla all information på ett ställe.

SMIL lösningen är i första hand avsedd för dem som antingen har en geografiskt spridd organisation eller genererar data som direkt eller indirekt kan kopplas till ett geografiskt läge. En fördel är att användarna inte behöver vara IT-specialister. En annan fördel är att den geografiska informationen lagras på ett standardiserat sätt som vid behov kan exporteras till och öppnas med ett vanligt GIS verktyg.

Konceptet gör det möjligt att integrera kartor till befintliga SharePoint-lösningar. SMIL är en renodlad Software plus Service-lösning och erbjuds både som en tjänst eller installeras ”on-premise”.

Kort om SharePoint

Med SharePoint får användarna en gemensam yta för att dela information, listor, uppgifter, ärenden, dokument, bilder, etc. En sådan delad yta kan sedan konfigureras på olika sätt. Användargränssnittet är webbaserat vilket gör att användarna snabbt kan ta till sig SharePoint, men en nackdel med SharePoint är att programmet i sig inte hanterar några spatiala data.

Av Franz Smidek