Med hjälp av BIMcontacts två viewers sprids modellens rika informationsmängd. Kunskapsutbytet frodas mellan kompetenserna i projektet när synpunkter och förslag strömmar in. Byggprocessen förenklas. För projektledaren Magnus Johansson på BAB Bygg AB handlar det också om ha koll på alla dokument som synkas direkt i molnet i BIMcontact.

Det blir allt viktigare att få ett kvalitetssäkrat informationsflöde i byggprocessen. 3D-modellen har en nyckelroll och med standardiserade filformat, till exempel IFC och DWG, förenklas kommunikationen. 

För att göra informationen lätt tillgänglig finns i webbverktyget BIMcontact därför två viewers. De används för att kunna visa modeller och ritningar samt dokumentera och lägga till information i arbetsflödet. Den ena viewern är kopplad till modellen, genom IFC-filen och till arbetsflödet. Där kan en samarbetspartner eller underleverantör bidra med olika typer av information. I viewern syns modellen och det är enkelt att ta ett snapshot och lägga till en kommentar om ett objekts egenskaper, dess prioritering i processen eller liknande.

Den andra viewern är anpassad för DWG-formatet, som är ett av de vanligare ritningsformaten. I viewern tar man upp DWG-filen, granskar och zoomar in ett område och gör en kommentar som sedan kan sparas i en pdf och skickas ut till berörda. Då är det möjligt att på ett tidigt stadium ge synpunkter och förslag på ändringar.

Med hjälp av dessa viewers blir informationen tillgänglig till de kompetensområden som är involverade i byggprojektet. Flödet ökar och processen effektiviseras.

BIMcontact i praktiken

För Magnus Johansson är DWG -viewern en del av arbetsdagen. Han är projektledare på BAB Bygg AB och har dagligen kontakt med partners, konsulter, leverantörer och beslutsfattare.

– Jag öppnar DWG-filen direkt i BIMcontact, berättar Magnus. Jag granskar ritningen som konstruktören eller arkitekten har gjort och meddelar i en pdf om det är något som ska ändras eller lämnar OK om det blir som jag har tänkt mig.

Han har inte tillgång till programvara för att öppna DWG -filen men med hjälp av viewern får han ändå en möjlighet att bedöma leverantörens arbete. Det gäller också IFC-filer.

BIMcontact fungerar som ett slags digitalt byggmöte där han har kontakt med alla projektdeltagare.

– Vi ger behörighet och lägger upp ett mappsystem där de lägger in sina dokument och handlingar och jag lägger in protokoll, fråga/svarslistor och underlag.

I takt med projektets utveckling ökar mängden handlingar i BIMcontact.

– Alla har tillgång till samma information i samma stund den laddas upp.

På datorns skrivbord använder Magnus BIMcontacts Desktop drive, en mapp som underlättar utbytet mellan hans lokala dator och molnet.

– Mina protokoll och andra handlingar sparar jag ned i mappen och då synkas de direkt i molnet. Då får alla åtkomst till protokollet eller handlingen. Det är en stor fördel.

Ingen ska behöva leta efter lokala filer när allt är på ett samlat och säkert ställe i molnet. Det är viktigt med tanke på det höga tempo som råder i byggbranschen.

Love Janson

 

Bilderna föreställer:

Stommontage till 34 radhus i Norra Borstahusen i Landskrona och ett nytt radhusområde som växer fram i Höganäs.

Foto: Lotta Källmark