Protoma AB inleder en storsatsning på Norrland genom två nya företagsförvärv. Det är Melatec AB i Piteå och Lagers Maskin & Consulting AB (LMC) i Luleå som från den 1 januari 2021 kommer att ingå i den nybildade divisionen Protoma Norr. Protoma AB är ett av fyra företag ingående i Erinova Group. Huvudkontoret ligger i Göteborg och Protoma har också verkstäder i Göteborg, Karlshamn, Landskrona och Stenungsund.

Tillsammans med systerföretagen MLT Maskin & Laserteknik, Runtime Engineering och Relcon Reliability Consulting arbetar Protoma mot det gemensamma målet att vara en komplett helhetsleverantör till svensk industri. Protomas spetskompetens ligger inom området avtätningsteknik och underhållsservice med kunder inom exempelvis livsmedels- och kemiindustrin, petrokemisk industri, pappers- och massaindustrin, marinen och kommuners renings- och vattenverk. Genom förvärvet av LMC och Melatec får Protoma en utökad marknadstäckning samtidigt som resurser byggs upp för att erbjuda totallösningar till bl a pappersbruk, stål- och gruvindustrin i norra Sverige.

Under 2020 startade Erinova Group företaget Relcon Reliablity Consulting i Göteborg. Etableringen beskrevs som en viktig pusselbit mot målet att göra företagsgruppen till en helhetsleverantör. Andreas Eriksson som är VD för Protoma AB ser också på de nu aktuella förvärven som två viktiga pusselbitar.

– Vi har en stark gemensam nämnare i det faktum att även Melatec och LMC är distributörer för A.W. Chestertons produktprogram på den svenska marknaden. Chesterton är en internationellt ledande tillverkare av industriella tätningssystem. Protoma har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med dessa system och det har även LMC och Melatec. Det betyder att vi tillsammans har en stark grund att stå på i den gemensamma satsning vi nu gör. I kombination med andra produktgrupper och tjänster kommer vi att kunna erbjuda industrin i Norrland mycket kompletta lösningar, en organisation med starka resurser och en närmast unik teknisk kompetens, säger Andreas Eriksson.

Andreas Eriksson menar att tillfället att genomföra förvärven är den rätta. En anledning är många industribranschers ökade fokus på effektivare underhållsrutiner, störningsfri produktion och drift samt reducerade underhållskostnader.

– För att kunna stötta industrin på rätt sätt krävs det resurser och tillsammans med de nya medarbetarna från LMC och Melatec får vi den organisation som krävs för en långsiktig satsning i Norrland. Det känns fantastiskt roligt att vi kan göra detta tillsammans och att ägarna på båda bolagen känner samma entusiasm som vi på Protoma.

Frigör resurser, tillförs teknisk kompetens och får en större säljorganisation

LMC i Luleå etablerades i början av 1990-talet och det innebär att företaget kan blicka tillbaks på nästan 30 år som industripartner till främst den tyngre industrin i norra Sverige. Verksamheten har successivt breddats med hydraulikservice som gemensam nämnare för många uppdrag. Företaget har en stor verkstad för renoveringar av hydraulik- och pneumatikcylindrar samt renovering och nytillverkning av kolvstänger och cylinderrör. LMC bedriver också utbildning inom ett flertal teknikområden och har som Parker Store, amerikanska Parker är världsledande inom rörelse- och styrteknik, ett omfattande lager med hydraulikkomponenter. Företaget är dessutom auktoriserad serviceverkstad för stora tillverkare av mobilkranar t ex HIAB och Pallfinger.

Under 2019 tillträdde Hugo Näslund som VD och ny ägare till LMC som idag har åtta anställda. Bakom beslutet att bli en del av Protoma och den nya divisionen Protoma Norr ligger en stark ambition att framtidssatsa på tillväxt och fördjupade kundrelationer.

– Jag ser många fördelar med att LMC blir en del av Protoma. Vår ambition är att växa och för det krävs det mer resurser. Mer muskler helt enkelt. Det får vi nu och det gör att vi dels kan åta oss mer krävande serviceuppdrag, dels kan vi med en större säljorganisation bli mer aktiva på marknaden. Att Protoma är så väletablerade på marknaden innebär också en trygghet för oss samtidigt som vi tillförs viktig teknisk kompetens, säger Hugo Näslund.

Det var år 2006 som Melatec AB i Piteå startades av Fredrik Melander. Basen i verksamheten är försäljning av produkter inom området avtätningsteknik. Förutom A.W. Chesterton omfattar produktprogrammet även smörjsystem från det tyska företaget Permatec. Ända sedan starten har Fredrik Melander haft som mål att göra Melatec till en komplett leverantör till underhållsavdelningar på större industrier. Bland kunderna idag finns bland annat gruvbolag, stålverk samt flera pappers- och cellulosaindustrier. Melatec har en stark marknadsposition och Fredrik Melander ser stora möjligheter att flytta fram den positionen ytterligare genom att bli en del av Protoma.

– Den satsning Protoma gör på att bygga upp en norrlandsdivision innebär att vi tillsammans startar en spännande framtidsresa. Produktprogrammet utökas, jag får stöd av en stark inköpsorganisation och med större resurser frigörs också viktig tid för försäljning och tätare kundrelationer. Mina relationer med Protoma går tillbaks nästan 20 år i tiden när A.W. Chesterton började satsa på den svenska marknaden. För mig har Protoma alltid varit något av en förebild då företaget är oerhört seriöst och stabilt. Att man gör den här satsningen på Norrland känns därför extra roligt, och jag tror också att många industriföretag ser väldigt positivt på nyheten om att vi tillsammans bildar divisionen Protoma Norr, avslutar Fredrik Melander.

Bifogade bilder:

Melatec.jpg På bilden från Vänster: Andreas Eriksson , Fredrik Melander, Fotograf: Herman Axelsson

LMC.jpg På bilden från Vänster: Andreas Eriksson , Hugo Näslund, Fotograf: Herman Axelsson