Lerocon AB i Gislaved tillverkar svetsmaskiner av typen motståndssvetsning med fokus på snabbare svetsning. Detta område i tillverkningsprocessen kräver hög noggrannhet och kvalité vilket ger litet utrymme för fel. T.ex. när en sidopanel ska monteras på en bil. Detta kräver att flera bultar svetsas fast i exakt position. Felaktigt fastsatta svetsbultar skulle störa tillverkningsprocessen och ge stillestånd i produktionslinorna. För att optimera produktionen inom dessa områden började Lerocon konstruera och tillverka automatiska muttersvetsmaskiner för flera år sedan för användning i robotceller. Svetsmaskinerna möter de högsta kraven från kunderna när de används i robotceller på fabriksgolven.
Olika kunder har olika behov.
För att möta kundspecifika behov skapade Lerocon en moduluppbyggd produktsvit som erbjuder unika kundlösningar. Metoden gör att olika kunder kan få sina speciella konfigurationer enkelt, där produktframtagningen påminner om Lego där existerande komponenter sätts ihop.

IRONCAD’s genomslag i konstruktionsarbetet
För att kunna erbjuda dessa skräddarsydda produkter behövs ett CAD-system som stödjer modulär konstruktion och låter konstruktörerna arbeta lätt, snabbt och effektivt. Efter att i åratal har kämpat med olika 3D CAD system som inte riktigt stödde kundunik produktutveckling med svetsmaskinerna, fick Lerocon ögonen på IRONCAD.

“Vi använde en av de vanliga parametriska CAD-lösningarna men denna gav oss inte den hastighet och frihet vi behövde. Systemet var baserat på coinstraints vilket betydde att vi ofta fick rita om detaljer då ”Design Intent” (i förväg inplanerade begränsningar av hur modellen skall kunna ändras) inte matchade vissa kunders lösningsbehov. Dessutom behövde man skilja mellan part och sammanställningsfiler vilket ytterligare försämrade vår produktivitet.
Vi saknade friheten att arbeta i en enda 3D miljö utan att hoppa mellan part och sammanställnings-miljöer. Vi ville alltid arbeta i sammanställningen och länka ut delar och del-sammanställningar till egna filer när vi så önskade. Därför bytte vi till IRONCAD för några år sedan.
Saknade frihet i konstruktionsarbetet – bytte till IRONCAD
Vi kan nu konstruera våra robotceller och svetsmaskiner genom att dra och släppa del-sammanställningar från kataloger i IRONCAD. Vårt standardkoncept inkluderar halvautomatiska komponentmatnings-system där vi återanvänder tidigare redan beprövade konstruktionslösningar så långt som möjligt. Eftersom IRONCAD tillåter ändringar helt fritt utan att behöva följa ”Design Intent” kan vi återanvända tidigare konstruktioner och anpassa dem till nya kunder utan några problem.
Vi vet aldrig vad nästa kund har för behov men vi kan enkelt anpassa våra tekniklösningar tack vare alla möjligheter IRONCAD erbjuder. Vi kan konstruera vidare och ändra oavsett hur konstruktionen var uppbyggd från början.”

IRONCAD’s påverkan på processen
För att hålla ordning på de detaljer som kommer in i robotcellen använder Lerocon ett visionsystem. Systemet består av en kamera som analyserar detaljerna på transportbandet när de matas fram till en robot. Mjukvara analyserar kamerans bilder och fastställer detaljernas läge och orientering. Med denna information plockar roboten upp detaljerna och placerar dem i korrekt läge i svetsmaskinen. När maskinen konstrueras är det viktigt att ha noggrann koll på den rumsliga relationen mellan svetsmaskinen, bandet och resten av robotcellen. IRONCAD underlättar inte bara konstruktionen av maskinerna, programmet säkrar också att interaktionen mellan svetsenheten och de kringliggande komponenterna är sömlös. 
”Här kan vi använda 3D- mekanismfunktionen i IRONCAD, t.ex. när man drar och släpper in en industrirobot för att se att den verkligen når dit den ska. Våra kunder är ofta under konstant press att leverera snabbare, med bättre kvalité, till rätt pris. Våra lösningar erbjuder just detta och vi kan hjälpa tillverkande företag att vara konkurrenskraftiga genom att öka deras kapacitet och sänka kostnaderna genom ökad automation genererad av våra svetsmaskiner.”