Konstruktören Abdel Rahman Jaber i Förenade Arabemiraten har designat betongelement med IMPACT, utvecklat av det Malmöbaserade företaget StruSoft, i mer än fem år. Med hjälp av programmet visualiseras husets byggkonstruktion och det blir lättare att förekomma fel och effektivisera tillverkningen. Världsutställningen i Dubai 2020 har också en gynnsam effekt på byggandet.

 

Om drygt fyra år invigs världsutställningen ”Expo 2020 Dubai” i Förenade Arabemiraten. Eventet kommer att locka många intresserade besökare och redan nu pågår förberedelsearbetet. Projektet påverkar det lokala näringslivet och samhällsbygget.

                      – I Dubai sker satsningar på byggnationer som ett resultat av utställningen, men även satsningar inom infrastruktur, fastigheter och bostäder, säger Abdel Rahman Jaber. Många projekt förväntas starta inom de närmsta åren.

                      Han nämner flera större projekt inom bostadsbyggandet, till exempel Nashama Town Square i Dubai. Där byggs tusentals olika typer av bostäder. I emiratet Abu Dhabi, granne med Dubai, anläggs flera villaområden. Några av projekten drivs av företag medan andra projekt är kopplade till statliga program. Det pågår alltså en hel rad intressanta byggprojekt i emiratet som får draghjälp av världsutställningen.

 

Kundkrav löstes med program

Under de senaste årtiondena har betong varit det mest använda byggmaterialet i Dubai. Det är egentligen inte så märkligt med tanke på den naturliga tillgången till sand som underlättar tillverkning av betong. Materialet används i högre utsträckning än andra material som stål.

                      – Det beror på dess egenskaper med hög hållbarhet och tålighet mot väderpåverkan och mot brand, menar Abdel. Betongen har ett bättre prisläge i förhållande till andra material.

                      I sitt dagliga arbete designar Abdel prefabricerade betongelement. Han använder IMPACT, som är ett konstruktionsprogram utvecklat av StruSoft, och har gjort så under mer än fem års tid. Det fanns två viktiga skäl till varför han började konstruera i programmet.

                      – Jag arbetade i ett av de största företagen i mellanöstern på prefabrikationsmarknaden.

Projekten var komplexa och vi hade mycket små tidsmarginaler. Med sådana krav är IMPACT den perfekta lösningen.

                      Det var kundkraven som Abdel och hans medarbetare kunde infria med stöd av programmet. Idag har Abdel ett eget företag med namnet Innovative Concrete Solutions och hjälper sina kunder med att designa prefabricerade betongelement med IMPACT.

                      – Jag har designat element till olika slags byggnader, berättar han. Bland annat är det för industriell eller kommersiell verksamhet, sjukhus, skolor och universitet. Samt flera hus som har dekorativa element.

 

Fördelar med 3D

Abdel har bred erfarenhet av att arbeta med IMPACT och med 3D-modellen. Vilka fördelar ger det jämfört med att använda pappersritningar?

                      – Med modellen visualiseras projektet och blir tydligare. Det leder till färre antal revisioner och antalet fel minskas. Det framgår då på ett tydligt sätt hur elementen hänger ihop med varandra.

                      Detta är viktigt för Abdel när han konstruerar elementen.

                      – Programmet underlättar eftersom det visualiserar hur elementen fäster i varandra. Komplicerade element i 2D blir lättare att hantera genom att de modelleras i IMPACT.

                      Modellen är inte bara användbar under arbetet med själva designen. Den är också ett underlag för diskussion med kunden.

                      – På ett enkelt sätt kan kunden få se sin byggnad i 3D och ge synpunkter och förslag på lösningar på ett tidigt stadium.

                      När elementen är klara för produktion får modellen en ny funktion. De data som behövs för olika dokument och för att kunna tillverka elementen exporteras ur den rika informationsmängden.

                      – Programmet genererar snabbt de handlingar som behövs för att svara mot projektets krav. Informationen i modellen är en bas för att ta fram tillverkningsritningar och är ett redskap för att planera produktionen.

                      Abdel har nytta av programmet under utvecklingen av elementen men också när de ska tillverkas och hur hela denna produktionsprocess ska planeras för att bli så effektiv som möjligt. Det är naturligtvis lämpligt nu när fler byggarbetsplatser anläggs inför den kommande världsutställningen. Utställningens tema Connecting Minds, Creating the Future hör definitivt ihop med modern teknik. Att förena människor och skapa framtiden är just det som ett husbygge handlar om. Ett projekt som börjar med att betongelement designas i en dator.

 

Av Love Janson

 

Bildtext: I IMPACT bygger konstruktören betongelementen i 3D och får på ett överskådligt sätt tillgång till projektets data.