E.ON och Microsoft har inlett ett samarbete med fokus på att utveckla en mjukvarulösning för hemmet som kommer att sätta en ny standard för Smarta-Hem marknaden. E.ON räknar med att kunna lansera den första produkten på marknaden i början av 2019.

 Framtidens hem kommer att vara smart. Det smarta hemmet kommer att sänka energikostnaden och förbättra de boendes klimatavtryck, samtidigt som det tillåter en ökad frihet och bidrar till att på olika sätt förbättra vardagslivet. Den här visionen håller nu på att förverkligas genom ett samarbete mellan E.ON och Microsoft.

Den nya lösningen innebär nästa steg i teknikutvecklingen för Smarta Hem. Den fokuserar på användningen av energi och har som målsättning att samla all data från elektriska apparater i hemmet – inklusive värme- och kylsystem, solcellsinstallationer, batteri, eller laddare för elfordon – på en plattform, vilket kommer att göra det möjligt för kunder att få en tydlig och enkel överblick via en skärm (accessible dashboard) med enkla kontrollfunktioner. Fram till nu har olika system i hemmet kontrollerats och styrts via olika individuella appar som inte pratar med varandra. Med den här nya lösningen erbjuder E.ON ett centralt lättanvänt kontrollsystem för alla enhet med en enda app.

Genom att använda Artificiell Intelligens och Internet of Things (IoT) kommer plattformen att ständigt lära nytt och efterhand kunna utvecklas till en personlig assistent. E.ONs Smarta Hem-system kommer till exempel att kunna förutse när de som bor i huset väntas komma hem och i förväg ställa in önskad temperatur i rummen. Den kommer också att kunna ställa in energikonsumtionen så att enbart egen-producerade el används när det är möjligt.

Systemet kommer även att kunna hantera överskottsel från ett batteri eller ett solcellssystem, och sälja detta på marknaden om priset är högt och affären är fördelaktigt för den som äger huset. Därtill kommer systemet att kunna känna av när billig förnybar el finns tillgänglig på elnätet, om den el som produceras i hemmet inte räcker till. E.ON kommer att vara det första energiföretaget i Europa som kan erbjuda den här lösningen.

– Digitalisering, Internet of Things och Artificiell Intelligens ger oss nya möjligheter att erbjuda våra kunder ökad effektivitet och bekvämlighet. Som ett resultat av samarbetet med Microsoft, kommer vi att bidra till en tydlig förflyttning inom Smarta Hem marknaden, betonar Karsten Wildberger, som ingår i E.ONs globala koncernledning. Vi presenterar en lösning som tar alla delar av energianvändningen till en ny nivå. Vår lösning är baserad på bästa möjliga teknologi och kommer att vara under ständig utveckling.

En enorm mängd data lagras och krypteras i varje Smarta Hem box. Hög informationssäkerhet är ett måste. Datan skyddas av Microsoft Azure Sphere, Microsofts lösning för att skydda enheter som är uppkopplade mot internet.