Elingenjörer i projekt vill arbeta i samma miljö, dela samma information och samtidigt vara effektiva utan dubbelarbete. Varje projektdeltagare producerar information som skapar ostrukturerade digitala informationsöar.
Det är en komplex miljö oavsett om man jobbar inom systemleveransledet eller på anläggningen.

Genom att ha en central plats för anläggningsinformation kan man strukturera tekniska data och dokument på ett enkelt, säkert och överskådligt sätt. Man kan då dela projektdata och snabbt söka genom dokument eller apparater.

elMaster är produkten för elkonstruktion som tagits fram för att stödja såväl konstruktörer inom anläggningskonstruktion som skåpsleverantörer och tekniska konsulter. Systemet kan användas för att framställa kretsschema, enlinjeschema, förbindningsschema men även skåpslayouter.

Reducera repetitivt arbete

Typkretsar och helautomatiska funktioner som kan reducera repetitivt arbete välkomnas både av ingenjörer och projektledningen. Genom att använda typkretsar eller återanvända hela projekt och kopiera stora mängder data sparar ni tid och kan istället lägga energi på kvalitativa moment.
Eftersom elMaster i botten bygger på en modern databasteknik finns det funktioner som kopiering av kablar, förbindningar i apparatskåp, komponentdata, CAD-filer, Officedokument och kabelvägar i ett och samma kommando.

För projekt i alla storlekar

elMaster används bland annat av svenska och internationella energiproducenter såsom Mälarenergi, Göteborgenergi och OKG.

OKG tar kontroll över anläggningsprojekt
Med elMaster tar kärnkraftverket OKG kontroll över hela anläggningsprojektet inklusive anläggningsobjekt som till exempel kablar, I/O-kort och elektrisk utrustning. De hanterar projektfaser, dokument och rapporter – allt som behövs för ett lyckat projekt.

OKG arbetar med många konsultföretag såsom ÅF, Semcon, Rejlers vilka alla jobbar med elMaster.

 

Världens största Disney Park i Shanghai

När världens största Disney Park i Shanghai byggdes använde man elMaster för elkonstruktion. Övriga i projektorganisationen använde andra programmoduler i MasterConcept där man bland annat kopplade samman 3D-modellerna med objekt och dokument. När projektdeltagarna fick tillgång till både 3D-modellen och elkonstruktionen över byggnaden kunde samtliga få tillgång till all teknisk data, även tekniska data som process- eller mekavdelningarna lagt in i det gemensamma systemet.

elMaster har fullt stöd för internationella standarder som IEC, DIN och ANSI och därför finns alla möjligheter till att använda programpaketeringen till alla olika slags projekt, oavsett storlek eller uppställda krav.

elMaster tillhör produktfamiljen MasterConcept och har produkter som sträcker sig från dokumenthantering för Office till tekniska applikationer med stöd för CAD, 3D-modeller, BIM, tekniska anläggningsdata och underhåll.