Siemens är en av världens ledande industrileverantörer som förser kunder över hela världen med uppdragskritisk drift och automatiseringsteknik. Företaget räknas numera till de 10 största It-företagen i världen med utveckling och verksamhet i ca 35 länder, inklusive USA.

Siemens konferens för media och analytiker handlade om framtidens lösningar och företagets visioner inför 2020. Detta avspeglades också av konferensens övergripande tema ”Where Smart Engineering Meets Tomorrow”.

I konferensen, som i år hölls i New York, deltog cirka 100 journalister och analytiker jämte ett 20-tal specialister från Siemens. Där lanserades egentligen inga större nyheter utan det mesta handlade om en kraftsamling och konsolideringen av företagets befintliga produkter och tjänster.

Flera talare underströk att morgondagens produkter kommer att vara både annorlunda och mer komplexa. I framtiden kommer de inte bara att vara anslutna utan också ”smarta”. De kommer själva att kunna samla in data och interagera med människor och andra maskiner. Framtiden kommer att ställa ännu högre krav på samarbete och integration mellan mekaniska-, elektriska-, elektroniska- och mjukvarudomäner. Den nya innovativa tekniken kommer att förvandla dagens utmaningar till morgondagens möjligheter.

 Mendix-teknologin

En av de mest omtalade mjukvarorna på konferensen var Mendix-teknologin som Siemens förvärvade för drygt ett år sedan. Mendix används för utvecklingen av lätthanterliga kodlösningar för visuell applikationsutveckling. Med Mendix bygger man nya applikationer snabbare och med mindre resurser. Därigenom ska man på ett enklare sätt kunna samla in och bearbeta data som samlas in från en stor mängd olika källor. Fördelen är att användarna får tillgång till stora datamängder som kan göras tillgängliga även för användarna på t ex verkstadsgolvet.

Ambitionen med satsningen på Mendix är att Siemens ska vässa sin ledande ställning när det gäller digitalisering av industrin som ingår i Siemens MindSphere IoT-plattform. Förhoppningen är att Mendix ska accelerera molnbaserade applikationsutvecklingar för bolagets moln-, IoT- och Digital Enterprise-programvaror, Industrial Internet of Things (IIoT), samt PLM/PDM-systemet Teamcenter.

Organisatoriskt ingår Mendix i nybildade Siemens Digital Industries Software division med omkring 22 000 anställda. Den nya divisionen ska ta hand om och utveckla en portfölj av lösningar, applikationer, verktyg och tjänster som ska driva digital transformation hos organisationer över hela världen. Siemens Digital Industries Software kommer att distribuera Mendix-plattformen till andra divisioner inom koncernen och till deras kunder.

Morgondagens applikationer

Derek Roos, en av specialisterna på Mendix teknologin, tog upp flera exempel på användningen av teknologin. Ett exempel handlade om en service ingenjör utrustad med en mobil app från Mendix som när han kommer i närheten av utrustningen/maskinen får han eller hon information om maskinens status och om vad som eventuellt behöver åtgärdas.

En annan typ av mjukvara som nämndes var utvecklingen av en ny typ av proaktiva ”smarta appar”. En smart app beter sig lite annorlunda än appar som finns idag. Den tar hänsyn till användarens och en mängd olika variabler som arbetssituation, planer, egna preferenser och den tar även hänsyn till var användaren råkar befinna sig fysiskt.

Appen bearbetar och sammanställer data och ”serverar” deM till användaren. Man kan säga att applikationen kommer till användaren, dvs till mig i stället för att jag ska behöva söka information. Ett enkelt exempel på en smart applikation är en mötes kalender i en telefon. Om det förekommer t ex trafikstörningar och jag ska vara på ett möte om två timmar så får jag i tid meddelande om jag måste ge mig iväg något tidigare. Dvs applikationen är proaktiv, den ska hjälpa mig i stället för att jag ska behöva söka information.

Det här enkla exemplet visar hur vi i framtiden kommer att konsumera data och använda teknologi mera proaktivt och smartare.

MindSphere

Med hjälp av Mendix ska anläggningar, system, maskiner infrastruktur och applikationer kunna kopplas samman till den digitala världen. Mendix plattformen ska göra det enklare och snabbare att utnyttja MindSphere som är Siemens molnbaserad, öppen IoT operativ system för utvecklingen AV robusta industriella Internet of Things (IoT), eller ”sakernas internet” .

Xcelerator

Ett ytterligare produktområde som togs upp på konferensen var Xcelerator, en integrerad portfölj av programvara, tjänster och applikationer. Xcelerator-portföljen består av flera applikationer för Product Lifecycle Management (PLM), Electronic Design Automation (EDA), Application Lifecycle Management (ALM), Manufacturing Operations Management (MOM), Embedded Software och Internet of Things (IoT).

Xcelerator stöder automatiseringen från ”översta våningen” till ”butiksgolvet”. Den kan både anpassas till branschspecifika behov och hjälpa företag att bli digitala. Xcelerator portföljen förenar Siemens Digital Industries-programvara med Mendix plattformen och gör det möjligt att bygga, integrera och bättre utnyttja befintliga data och system.

Av Franz Smidek