Drygt 50 miljoner satsas nu på att forska om hur framtidens artificiella intelligens, AI, ska kunna jobba sida vid sida med människor inom arbetslivet.

En helt ny forskarskola ska byggas upp vid Örebro universitet, i tätt samarbete med industrin.

 Det är väldigt spännande, säger Amy Loutfi, vice rektor vid Örebro universitet.

Pengarna kommer från näringslivet, Örebro universitet och från KK-stiftelsen, som har som uppdrag att genom forskning och utbildning stärka Sveriges konkurrenskraft.

Totalt satsas 51,8 miljoner kronor på den nya forskarskolan. Bland annat ska ha minst tio industridoktorander rekryteras, alltså personer från industrin som forskar och lägger fram sin doktorsavhandling vid universitetet. De kommer att både få stöd av universitetets erfarna forskare och särskilt anpassade kurser för att nå framgång med sina avhandlingar.

En rad stora och mindre svenska företag kommer att delta i projektet, som till exempel Epiroc, Saab, Ericsson, Scania och wec360°.

–  Det som industrin får är ett rejält kompetenslyft. De får tillgång till personer som inte bara har kunskaper i framkant om AI, utan också förstår näringslivet, säger Amy Loutfi, vice rektor med ansvar för AI vid Örebro universitet.

AI och människor jobbar tillsammans

Det är nästa generation av AI-system forskningen tar sikte på.

Det betyder ett steg till framåt jämfört med idag. Människor och AI ska då kunna arbeta sida vid sida.

För att det ska lyckas krävs till exempel att den artificiella intelligensen blir bättre på att anpassa sig efter vad människan behöver och på att förklara sina resultat för människor.

Det måste också finnas garantier för att systemen fungerar precis som det är tänkt.

–  De här utmaningarna är de största hindren som industrin måste kliva över innan de kan integrera AI i sina organisationer, säger Amy Loutfi.

Forskarskola startar i år

Tanken är också att den nya forskarskolan ska bli en brygga mellan näringslivet och universitetet, med tydliga fördelar för bägge parter.

–  Vi ser att AI-utvecklingen går otroligt snabbt. Då är det väldigt viktigt att industrin hänger med – men det är också väldigt viktigt att akademin hänger med. Det är också en kompetensutveckling för oss genom att vi samverkar med varandra, säger Amy Loutfi.

Projektet Företagsforskarskolan kollaborativa AI och robotik vid Örebro universitet kommer att starta i vår och pågå fram till och med sommaren 2025.

Foto: Örebro universitet