Det senaste året har AM System genomfört en stor uppdatering av sin tjänst för företag som söker en digital lösning för hantering av ärenden, dokument och underhåll.

 – Att samhället och företagen idag mer och mer söker efter digitala lösningar är något som vi märkt av de senaste åren. Samtidigt som vi löpande utvecklat vårt erbjudande så har efterfrågan på digitala lösningar ökat lavinartat, berättar Anders Hultdin, VD på AM System.

För att hantera exempelvis avvikelser, reklamationer och andra ärenden krävs det idag ett system som effektivt kan hantera dessa flöden. AM Systems molntjänst löser detta åt små och medelstora företag. Idag använder över 33 000 medarbetare på olika företag runt om i Sverige systemet för att kvalitetssäkra arbetet.

 – Störst är vi idag inom den tillverkande industrin där vi i vissa segment har så mycket som 10% av den totala marknaden, fortsätter Anders.

Behöver bli fler

Den ökade efterfrågan har nu bidragit till att AM System behöver växa för att kunna ta nästa steg i utveckling. Till att börja med kommer vi att anställa en ny utvecklare vid vårt kontor i Skellefteå.

   – Att växa i Skellefteå känns väldigt kul och stimulerande. Det händer otroligt mycket inom näringslivet i staden och att vara en del av den positiva utvecklingen ger en bra känsla för framtiden, avslutar Anders. 

Foto: Jonas Westling