Combify lanserar Combify Agent 2.0 den ledande digitala lösningen för att hitta exploateringsmöjligheter, en uppdaterad version av sin AI-drivna plattform som ger fastighetsutvecklare, investerare och andra aktörer i fastighetsbranschen en kraftfull sökmotor för att hitta exploateringsmöjligheter över hela Sverige.

Digitaliseringen släpar efter i Sveriges stadsutveckling

Idag skiljer det sig cirka 20 år i digital mognad mellan de mest och minst digitaliserade kommunerna i Sverige. Detta skapar en rad problem, framför allt för de kommuner som ligger efter. Digitalisering kan användas för att förbättra medborgarnas livskvalitet, till exempel genom att förbättra kollektivtrafiken, bygga bättre bostäder och minska brottsligheten.

Under det senaste året har det skett en stor teknisk utveckling inom flera branscher där AI har accelererat digitaliseringen. Trots att det står långt upp på prioriteringslistan i fastighets- och stadsplaneringsbranschen är det dock alldeles för lite som faktiskt sker. Detta skapar en rad olika konsekvenser, delvis för branschen men även för Sverige i stort. Combify fortsätter att driva utvecklingen framåt och lanserar Agent 2.0 med ny kraftfull sökfunktionalitet.

Combify Agent ger användare som tex. fastighetsutvecklare, investerare, stadsplanerare och arkitekter möjlighet att söka bland Sveriges 4,2 miljoner

fastigheter med hjälp av en rad olika filter, inklusive:

Granulär sökning för oexploaterad kontra exploaterad mark: filtrera fastigheter baserat på om de är oexploaterade eller exploaterade

Digitaliserade översiktsplaner: sök efter fastigheter som ingår i kommunens officiella utvecklingsområden.

Digitaliserade detaljplaner: filtrera fastigheter baserat på detaljplanens fas, utvecklingsdatum, specifika nyckelord och detaljplankategori.

Digital plankarta: filtrera fastigheter baserat på de 16 officiella markanvändningskoderna.

Bygglov: filtrera över 200 000 pågående bygglov baserat på typ, godkännandebeslut eller specifikt nyckelord.

Markanvisningar: filtrera fastigheter baserat på markanvisningens stadium, vinnare, arkitekter och mer.

Fastighetsägare: filtrera fastigheter ägda av specifika organisationer eller ägarkategorier.

Hyresgäster: filtrera fastigheter efter en specifik hyresgästs namn eller SNI-kod.

Vad finns på fastigheten: filtrera fastigheter efter typen av faciliteter på fastigheten.

Områdesanalys: filtrera fastigheter baserat på deras närhet till viktiga intressepunkter.

Vi är glada över att kunna erbjuda våra användare denna nya version av plattformen och vi ser fram emot att se hur de kommer att använda den för att skapa nya och innovativa projekt, sägerAlaa Alshawa, VD för Combify.