NCC kommer att använda Microsoft Hololens för att projektera den innovativa kontorsfastigheten Kineum i det framväxande området Gårda i Göteborg. Arbetet är en del av det första projektet som NCC genomför i Sverige för att utvärdera hur företaget kan nyttja AR[1]- och MR[2]-teknik i byggprocessen.
 
– Genom att använda Tekla-modeller i SketchUp Viewer på Hololens kan användarna arbeta med sina modeller som högupplösta hologram på konstruktionsplatsen. Att visualisera byggnaden i skala 1:1 ute i sin rätta omgivning hjälper oss att minska risken för kollisioner och andra obstruktioner. Vi utvärderar löpande användningen så att vi kan utveckla våra arbetsmetoder och identifiera hur vi kan arbeta med tekniken så effektivt som möjligt, säger Gustav Olsson, VDC manager på NCC.
 
Kineum är ett 30 000 kvm2 stort kontorskomplex på 25 våningar utanför Göteborg. Namnet grundar sig i grekiskans ”kineo” som betyder att sätta i rörelse. Kontorskomplexet kommer skapa en flexibel, lekfull och inspirerande plats för arbete där rörelse och samverkan går före traditionella och stillasittande kontorsplatser.
 
NCC i Finland påbörjade ett liknande projekt med Hololens under 2016. De har tidigare arbetat mycket med Virtual Reality (VR), men både det finska och svenska kontoret ser större potential att arbeta med Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR). Därför provar företaget just nu att jobba med Tekla-modeller i tre olika glasögon – Daqri (AR), Hololens (MR) och Hägring (MR). NCC arbetar även med Lenovo PHAB 2 PRO som är en mobiltelefon vilken låter användaren scanna föremål i verkligheten och sen importera direkt till Tekla-modellen.
 
– Byggbranschen är konservativ och förändrar sig lite för långsamt för sitt eget bästa. På NCC vill vi utmana de rådande strukturerna för att se hur vi kan förnya vår bransch. Digitalisering är en viktig nyckel för att vara en modern samhällsbyggare, locka kompetent arbetskraft och för att effektivisera våra arbetsprocesser. Vi är övertygade om möjligheten att få arbeta med Tekla-modeller i Hololens ute på byggarbetsplatserna är ett viktigt steg i digitaliseringen som gör oss bättre och höjer kvaliteten i vårt arbete, säger Gustav Olsson.
 
Stödet för SketchUp i HoloLens utvecklas i samarbete mellan Trimble Solutions och Microsoft. SketchUp Viewer ger användaren en helhetsupplevelse av ritningarna och designen. Det gör att både besluts- och projekteringstid förkortas samtidigt som kommunikationen i projekten förbättras. NCC räknar med att det finns ekonomiska besparingar att göra på minskat behov av kontroll, färre fel under byggtiden och mer exakta materialinköp när arbetet med Tekla-modeller i MR går mot att bli ett mer vedertaget arbetsverktyg.