Snabbare än flyget. Hållbart som tåget.

Hyperloop kan vara svaret på frågan: Hur ser framtidens hållbara resande ut? En satsning på Hyperloop skulle inte bara ta oss ett stort steg närmare en fossilfri framtid – vi skulle dessutom få helt nya möjligheter att bygga täta och attraktiva städer där människan får ta mer plats än bilen.

Vagnarna har plats för 20-60 passagerare och kan gå med hög turtäthet direkt från en stad till en annan. Pendlare, affärsresenärer och turister kommer direkt till stadskärnan, utan byten och utan tidsödande transfer till och från flygplatsen.

Tänk dig ett transportmedel som kombinerar flygets fart och tågets låga klimatavtryck med kollektivtrafikens turtäthet. Det låter kanske som science fiction, men skulle kunna vara en del av vår vardag inom 10-15 år. Tekniken finns redan och den testas just nu på flera håll i världen.


Snabbt som flyget, miljövänligt som tåget.
Med Hyperloop blir det möjligt att resa mellan Stockholm och Göteborg på 32 minuter. Att resa från Stockholm till Berlin eller Paris kommer att ta mindre än en timma. Detta med ett klimatavtryck som är mindre än tågets. I ett linjenät som länkar samman Europas större städer skulle Hyperloop på allvar kunna konkurrera med flyget, även på riktigt långa distanser.

Täta, levande och attraktiva städer.
Hyperloopstationerna kan byggas mitt inne i städerna, i direkt anslutning till lokal och regional kollektivtrafik. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är satsningen på ny, hållbar infrastruktur viktig eftersom den bidrar till att minska vårt bilberoende. Med färre bilar i städerna kan vi börja utforma dem så att de passar oss människor bättre. Vi kan bygga tätare och mer blandat. Den täta staden är tryggare och mer levande eftersom det finns fler människor i rörelse under dygnets alla timmar. Den kan också bli mer attraktiv och bekväm att leva och verka i. Fler människor betyder ökad köpkraft vilket i sin tur betyder att en del av den handel som flyttat ut från stadskärnorna kan tjäna på att komma tillbaka.

Bo här, jobba där. Eller tvärtom.
I ett utbyggt svenskt nät kan det finnas stationer i varje större stad. Med ett snabbt, smidigt och klimatneutralt sätt att pendla blir det möjligt att bo i en stad och jobba i en annan. Då blir det lika enkelt att ta sig från Jönköping eller Linköping till Stockholm som från någon av närförorterna. Det blir också möjligt för företag utanför storstadsregionerna att attrahera kompetens därifrån på ett sätt som idag är svårt.

Tekniken.
Det som gör Hyperloop så effektivt är kombinationen av lågt luftmotstånd och minimal friktion. Vagnarna svävar några centimeter över spåret, som går inuti rör med lågt lufttryck. Den minskade friktionen i kombination med det låga luftmotståndet gör att vagnarna kan köras i 1000 km/h med en energiförbrukning som motsvarar en femtedel av flygets, räknat per personkilometer. Resorna med Hyperloop kan dessutom göras helt klimatneutrala, förutsatt att elen kommer från fossilfria energikällor. Med solpaneler monterade på de rör vagnarna färdas i kan systemet bli helt eller delvis självförsörjande på el, beroende på antal soltimmar.

Vagnarna färdas i rörkonstruktioner vilket gör Hyperloop okänsligt för snö, vind och andra väderstörningar.

Mer info på: www.kanozi.se