Att digitaliseringen har tagit arkitektyrket till nya höjder är ett faktum. Men Louise och Carl Johan Andrén har genom sitt företag BimHouse tagit användningen av Archicads addon ArchiFrame till ytterligare en nivå – som de är ensamma om. Än så länge.

– Byggbranschen är konservativ med få innovationer. Men jag är ändå förvånad att så få har anammat det här sättet att arbeta på.Orden kommer från Carl Johan Andrén, byggprojektledare och delägare av nyetablerade BimHouse i Åre, Jämtland. Hans fru Louise är arkitekten. Företaget lanserades i somras, även om förarbetet med ritningar och med att skapa en hemsida har pågått ett tag. Tanken på att arbeta annorlunda, är ännu äldre.

– Idén om att arbeta på ett annat sätt, bland annat genom att återanvända ritningar, har vi haft i 10-15 års tid, berättar Louise. Men det var först med ArchiFrame som det här blev möjligt, och det programmet är ju ganska nytt, fyller Carl Johan i.

BimHouse har fokuserat på Attefallshus, ”någonstans ska man börja” som Carl Johan säger. Samt för att de är små, går att ställa på i princip vilken tomt som helst och för att det råder stor efterfrågan på just Attefallshus. Som det hörs på namnet bygger BimHouses koncept på BIM-tekniken, Building Information Model, där Louise ritar i Archicad och lämnar över till Carl Johan. Han tar upp ritningen i ArchiFrame, en addon till Archicad, skapar stommen och laddar den med information som mängd, mått och material. När kunden laddat ner den app, BIMx, som krävs för att öppna projektet i sin telefon eller padda, har han full insyn i projektet. BimHouse säljer nämligen inte enbart hus, fix färdiga att klappa upp i trädgården.

– Vi går in på husmarknaden med tre olika, helt nya, paket. Vi säljer enbart ritningar, ritning och konstruktionsritning komplett med mängdlistor, samt ritning plus konstruktionsritning och färdigkapad stomme.

Och det är bland annat möjligheten att ladda en ritning med information, ”i princip hur mycket som helst”, som gör att en kund kan ha anledning att köpa endast en ritning. Transparensen och de färdiga mängdlistorna gör att kunden kan ta med dem till olika bygghandlare och köpa material från den handlare som har mest fördelaktiga priser. På det viset kan 30-40 procent av kostnaderna kapas, jämfört med vad det skulle kosta att köpa ett nyckelfärdigt hus.

Den digitala arbetsprocessen förändrar även synen på arkitektens del i en byggprocess. Om Carl Johan i sitt arbete med att bygga stommen upptäcker att en dörr måste flyttas …

– då säger jag ibland ja, om inte den arkitektoniska idén rubbas helt. På det viset går det att redan i projektfasen kapa problem som i annat fall hade dykt upp när kunden står med ritningarna i handen och ska söka bygglov, till exempel, säger Louise.

Det nya sättet att arbeta på förskjuter därmed timmar från byggfasen till projektfasen, något som både den som bygger ett hus, och byggaren, tjänar på i slutändan eftersom byggprocessen förenklas. Och om arkitekten tidigare har ritat ett hus och sedan släppt projektet och påbörjat ett nytt hus, finns det numera ingen anledning för arkitekten att inte engagera sig längre fram i arbetets gång och vara delaktig i de förändringar som kan behöva göras. En förändring av en husritning i en digital värld kostar inte kunden nämnvärt. Flyttas en dörr så ändras alla andra ritningar där dörren är med. En tidigare mödosam förändringsprocess är helt automatiserad. Och om ändringen görs tidigt i processen behöver ingen produktionsapparat ställas om och dessutom, menar Louise och Carl Johan, blir det bättre kvalitet på husen, om man kan tänka efter före.

–Vi har ju kämpat länge för att folk ska välja arkitektritat, och Archicad, men framför allt ArchiFrame, har gjort det möjligt. Det finns inte längre någon anledning att köpa ihopplockade hus eftersom ett arkitektritat hus inte behöver betyda att det blir dyrare, säger Carl Johan.

– Man blir så trött på fula hus med klen isolering, säger Louise. Ska hela Sverige bli fult och klent? Det är lite därför också, vi vill visa att det går att bygga bra hus till lägre pris.

Både Louise och Carl Johan upplever emellertid att det kan uppstå problem med den pedagogiska tröskeln, både för kund och byggare. Det som Louise beskriver ”inte är svårare än att kolla ett sms – om man kan det”, kan vara ett problem för den som inte har sms-vana. Trots att ArchiFrame, som Carl Johan beskriver det, fungerar som en brygga med information mellan arkitekt och byggare, krävs det att både kund och byggare har lite datavana och är bekväma med att ladda hem appen BIMx, och dessutom är bekväma med att röra sig i den, för att kunna utnyttja programmets fulla potential. Och Carl Johan upplever att byggare kan vara något mer konservativa än kunderna och gör en liknelse.

– Om arkitekten spelar Pokémon Go så spelar byggaren fortfarande Monopol i många fall. All information som byggaren kan tänkas behöva finns inlagd i Archicad/ArchiFrame, men många väljer ändå arbeta manuellt. Byggaren skulle tjäna mycket på att bli mer digital.

Och just effektiviseringen av byggbranschen genom digitalisering är något som uppmärksammats ända upp på regeringsnivå. Digitaliseringen har gått långsamt inom byggsektorn jämfört med inom andra industrier. Och för att driva på den digitala utvecklingen beslutades 2015 att stat och näringsliv under en treårsperiod ska gå in med 200 miljoner kronor, bland annat för att hitta digitala vägar att samla den splittrade byggsektorn på.

Men även för arkitekter och byggprojektledare kan nydanande ArchiFrame vålla huvudbry. Programmet är omfångsrikt.

– Jag har inte varit så intresserad av att lära mig hela potentialen så jag har fuskat lite för att få fram mina idéer på hur husen ska se ut. Men Calle är ju nörd, så han har lärt sig allt om allting, så nu kan jag fråga honom. Jag har fått en ny datasupport, säger Louise.

När så ritningen är klar och ändringar är gjorda, skickas informationen till en digital såg, som kapar stommen på millimetern. ArchiFrame gör det alltså möjligt att, på ett led från arkitekt till byggare, skapa i princip vilken konstruktion i trä som helst. Men just att hitta en digital såg som kunde hantera BimHouses förfrågningar visade sig vara ett problem i etableringsfasen.

– I Sverige finns ett tiotal digitala sågar idag, men det är inte alla som tar emot externa beställningar. Och det skulle vara roligt om det fanns en digital såg här i närområdet så att vi slapp skicka materialet till sågare långt söderut. Men det är väl en traditionell landsbygdsfråga, säger Carl Johan.

BimHouse har smugit sig in på marknaden. Det är inte lätt att slå sig in bland sökmotorer och större byggdrakar. Men BimHouses grundare är övertygade om ArchiFrames alla möjligheter, om att kommunikationsproblemen är en generationsfråga och att yngre kunder kommer att ta arbetssättet som en framtida självklarhet. Själva ser Louise och Carl Johan en framtid där de gör större hus, tillsammans med fler leverantörer, möjligen finns en internationell marknad att styra ut på.

– Det är ett fantastiskt verktyg! Det är inte världens lättaste, man måste kunna Archicad ordentligt, men ju mer man kan, desto roligare blir det. Det finns knappar för allt! sammanfattar Carl Johan.

Av Elisabet Aargård