ERFARENHETERNA FRÅN RENOLIT ALKORPLAN I FINLAND

Ett multinationellt team som leddes av RENOLIT ALKORPLAN takprodukter bytte ut 11 000 kvadratmeter PVC-membran från utställningscentrets tak och levererade dem till en återvinningsanläggning i Tyskland. Jämfört med förbränning uppgick de ekonomiska besparingarna till 33 % och besparingarna av koldioxidutsläpp till 97 % 

Återvinning av takets gamla syntetiska membran ger miljömässiga och ekonomiska fördelar. Även om återvinningsanläggningen inte är belägen i närheten av taket. Detta är lärdomen från Tampere i Finland, där 11 000 kvadratmeter gamla PVC-membran från taket på ett evenemangscenter skurits i små bitar, transporterats till Tyskland och återanvänts för andra användningsområden inom byggbranschen. Projektet omfattade RENOLIT ALKORPLAN takprodukter tillsammans med installatören Suomen Teollisuuskatot Oy, ett företag som är känt på marknaden för att vara PVC-specialist och för sin förmåga att hantera krävande projekt, och Ekopartnerit Turku Oy, ett företag som specialiserar sig på avfallshantering, återvinning och specialtransporter. Operationen genomfördes genom ESWA och RoofCollect-projektet, ett europeiskt initiativ som grundades av tillverkare – däribland RENOLIT – för att återvinna vattentäta membran av syntetisk PVC. En av byggnaderna i det multifunktionella centret i Tampere, som byggdes 1985, behövde ett nytt tak. Det är en känslig operation, eftersom byggnaden är en lång bågformad träbyggnad med mycket branta sidor.

Det var nödvändigt att arbeta stegvis, genom att ta bort små delar av membranet och omedelbart ersätta dem med RENOLIT ALKORPLAN F-membranet. Emellertid

deponerades eller förbrändes inte de gamla klippta membranen på en soptipp, vilket är vanligt i Finland, utan de klippta och förpackade membranen transporterades till en återvinningsanläggning i Sachsen i Tyskland, cirka 2 000 kilometer bort. Särskilda undersökningar har visat att detta var den bästa lösningen, både miljömässigt och ekonomiskt. Jennifer Che, Sustainability Manager på RENOLIT ALKORPLAN takprodukter, har med siffror i handen visat att transport av PVC för återvinning har en mycket lägre klimatpåverkan (97 % av koldioxidutsläppen sparas) än förbränning av PVC. De minskade koldioxidutsläppen uppgår till mer än 57 000 kg, vilket motsvarar utsläppen från en passagerare på 57 flygningar mellan Paris och New York eller utsläppen från två personer under hela deras liv. För att absorbera denna mängd koldioxid skulle man behöva plantera cirka 160 träd. Dessutom var återvinningen också ekonomiskt fördelaktig enligt de beräkningar som Tomi Norrby, ägare till Suomen Teollisuuskatot Oy, gjorde. Den totala återvinningskostnaden var lägre än de båda alternativen deponering (-1 %) och förbränning (-33 %!). Tomi Norrby hävdar: «De första PVC-taken är nu 35-40 år gamla, de måste bytas ut och återvinningen av dessa tak kommer förhoppningsvis att öka med åren. Vi kommer absolut att fortsätta återvinna. Det är meningslöst att bränna eller deponera de gamla taken. De får ett nytt liv som en ny produkt». Bernard Merkx, Managing Director av ESWA och RoofCollect bekräftar: «Tampere-projektet är ett bra exempel där takläggaren har tagit initiativ till att göra skillnad. Det kunde ha gått till förbränningsanläggningarna, men det beslutades att

gå genom mekanisk återvinning. Allt vi kan göra nu kan återvinnas om tjugo eller trettio år, så vi håller materialet i gång. Detta är det viktigaste budskapet». Det multinationella teamet som leds av RENOLIT ALKORPLAN takprodukter har visat världen att återvinning av PVC alltid är den bästa lösningen för miljön och även för plånboken.