PTC lanserar Creo 5.0, den senaste versionen av sin Creo 3D-datorstödda programvara, som gör det möjligt för användare att gå från koncept till tillverkning i en designmiljö. Creo 5.0 introducerar fem nya funktioner för den snabbt föränderliga världen av produktdesign med viktiga produktivitetsförbättringar.  
Creo gör det möjligt för företag att påskynda produktinnovation och bygga bättre produkter snabbare genom att återanvända de bästa mönstren och ersätta antaganden med fakta. Med Creo 5.0 kan begrepp omvandlas till smarta, anslutna produkter, som överbryggar de fysiska och digitala världarna med ökad verklighetskapacitet på alla platser. Creo 5.0 introducerar också spännande möjligheter inom områdena topologioptimering, additiv och subtraktiv tillverkning, beräkningsvätskedynamik och CAM.
Topologioptimering
Den fysiska utformningen av produkter begränsas ofta av befintliga mönster och metoder. Nya Creo Topology Optimization Extension hjälper användarna att spara tid och påskynda innovation genom att skapa optimerade och effektiva delar.
Additiv och subtraktiv tillverkning
Creo gör det möjligt för användare att designa, optimera, skriva ut och tillverka delar utan att behöva flera mjukvaror. Genom att effektivisera processen och minska behovet av att återskapa modeller kan mer tid spenderas på vad som är väldigt viktigt för designen. Creo Additive Manufacturing Plus Extension for Materialize utökar dessa möjligheter till metalldelar, så att kunderna kan skriva ut delar av produktionsklassen direkt från Creo.
Creo Flödesanalys
Creo Flow Analysis-förlängningen är en CFD-lösning (Calculating Fluid Dynamics) som gör det möjligt för konstruktörer, ingenjörer och analytiker att simulera vätskeflödesfrågor direkt i Creo. Programvaran är speciellt konstruerad för designingenjören och är enkel att använda, direkt integrerad i Creo, mycket exakt och ger snabba resultat. 

Produktivitetsförbättringar
Creo 5.0 innehåller även viktiga produktivitetsförbättringar för den snabba förändringsvärlden av produktdesign, såsom ett förbättrat användargränssnitt, geometrisk skapande med skissområden samt spiralformade svepningar. Creo Collaboration Extension för Autodesk Inventor möjliggör för organisationer att konsolidera till ett enda CAD-system, vilket gör det möjligt för dem att minska kostnader och ansträngningar för att behålla flera system och integreringar och möjliggöra bättre dataåtervinning och resursdelning. Creo 5.0 kommer nu att stödja dubbelriktat utbyte av båda delar och sammansättningar med Autodesk Inventor.