Apple presenterar appen Skolarbete, en kraftfull ny app för personligt lärande

Apple bygger vidare på sina 40 år av innovativ utbildningsteknik och presenterar en ny 9,7-tums iPad med stöd för Apple Pencil och appar som ska tända elevernas kreativa gnista och inspirera dem till framgång. Lärare kan använda den nya, kostnadsfria kursplanen Alla kan skapa för att på ett enkelt och roligt sätt integrera teckning, musik, filmskapande eller fotografi i befintliga kursplaner för vilket ämne som helst. Den nya kursplanen är en del av Apples framgångsrika initiativ Alla kan koda – unika program som hjälper lärare att hålla sina elever engagerade och nyfikna.
Med iPad får lärare och elever också tillgång till kraftfulla, kostnadsfria, inbyggda appar som Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, Clips och iMovie, plus sammanlagt fler än 1,3 miljoner appar för iPad som finns i App Store.

Apple lanserar även appen Skolarbete, en kraftfull ny app som lärare kan använda för att dela ut uppgifter, se elevernas framsteg och utnyttja kraften hos appar i klassrummet. Appen Skolarbete bygger vidare på Apples framgångsrika app Klassrum, som används i skolor världen över som ett sätt att integrera iPad i klassrummet. Skolarbete och Klassrum är utformade för att hjälpa lärare och administratörer att dra största möjliga nytta av Apple-teknik i skolan.

Ny kursplan möjliggör kreativa uttryck i alla ämnen
Alla kan skapa är en samling pedagogiska resurser och lärarhandledningar som underlättar för lärare att väva in teckning, musik, filmskapande eller fotografi i vilken lektion, vilket ämne eller vilken uppgift som helst. Kursplanen ger eleverna tillgång till olika sätt att uttrycka sig och hjälper dem att upptäcka och utveckla nya färdigheter.
Alla kan skapa har utvecklats i samråd med lärare och kreativa proffs. Den omfattar elev- och lärarhandledningar, lektionsplaner, idéer och exempel som lärarna kan använda för att få in kreativitet och nya kommunikationsfärdigheter i bland annat naturvetenskapliga ämnen, matte, svenska och historia. 
Senare under våren kommer Apple Store-butikerna att börja införliva Alla kan skapa i sina regelbundna Today at Apple-pass för lärare. Apples 501 butiker i 21 länder har redan hållit nästan femtusen praktiska Lärarnas tisdag-pass om ämnen som kodning och appdesign, film- och musikskapande samt presentationer och kalkylblad.

Med appen Skolarbete kan lärare dra nytta av kraften och kreativiteten hos appar på iPad. De kan enkelt hänvisa sina elever till ett visst ställe i appen med en specifik aktivitet som de har i uppgift att utföra. Populära utbildningsappar som Nearpod, Tynker och Kahoot är redan på väg att integrera stöd för appen Skolarbete.
Det finns ett rikt ekosystem av utbildningsappar för iPad idag. Med det nya ramverket ClassKit kan utvecklare enkelt uppdatera sina appar för att dra nytta av Skolarbete, så att lärare kan dela ut uppgifter i form av aktiviteter och visa elevernas framsteg.
Läraren kan alltid kontrollera elevens aktiviteter i appen och hur det går med elevens uppgifter. 

Klassrum kommer till Mac
Appen Klassrum är en kraftfull lärarassistent som lärare kan använda för att hantera elevernas iPad-enheter och för att vägleda eleverna genom lektioner, hålla dem fokuserade och dela ut uppgifter. Nu kommer den till Mac. 
Med Klassrum kan läraren enkelt öppna appar, böcker och webbsidor på alla elevenheter samtidigt samt skicka och ta emot dokument. Läraren kan använda appen Klassrum till att titta på elevernas skärmar under lektionstid och hjälpa dem hålla fokus, tilldela delade iPad-enheter till specifika elever samt återställa elevers lösenord. Mac-versionen av appen kommer i betaversion i juni.
Lärare och elever får 200 GB kostnadsfritt lagringsutrymme i iCloud
Eleverna får säker förvaring av sina dokument och kreativa projekt i iCloud, där de hålls uppdaterade, skyddade och åtkomliga från alla enheter. Från och med idag har alla lärare och elever med ett hanterat Apple-ID tillgång till 200 GB kostnadsfri iCloud-lagring.

Bildtexter:
Appen Skolarbete gör lärandet mer personligt och drar nytta av kraften hos appar i klassrummet.

Nya 9,7-tums iPad hjälper lärare och elever att bli mer kreativa.

Alla kan skapa hjälper lärare att väva in kreativa ämnen som fotografi, musik och filmskapande i befintliga kursplaner.