Mobilitetstrender för städer och länder eller regioner synliggörs via aggregerade navigeringsdata från Apples Kartor-app

Apple lanserade idag ett verktyg för mobilitetsdatatrender i appen Kartor till stöd för de kraftfulla globala insatserna mot spridningen av coronaviruset. Dessa mobilitetsdata kan förse lokala myndigheter och hälsoorgan med värdefulla insikter. Informationen kan även användas till att utforma nya förhållningsregler för allmänheten genom att upplysa om förändringar av antalet människor som kör, promenerar eller åker kollektivt i sin närmiljö.

Mobilitetsdata kopplas inte till användarens Apple-ID i appen Kartor, och Apple sparar ingen historik över var en användare har varit. Den nya sajten använder sig av aggregerade data insamlade från appen Kartor för att visa mobilitetstrender för större städer samt för 63 länder och regioner. Informationen skapas genom att räkna antalet förfrågningar om vägvisning som inkommer till Kartor. Datauppsättningarna jämförs sedan för att synliggöra förändringar i antalet människor som kör, promenerar eller reser kollektivt runt om i världen.   

Inbyggt integritetsskydd har alltid varit en central komponent i Apple Kartor. Data som samlas in av Kartor, exempelvis söktermer, rutt-information vid navigering och trafikinformation, är kopplade till slumpmässiga, roterande identifierare som nollställs med jämna mellanrum. Apple har alltså ingen profil över dina rörelser och sökningar. På så sätt kan Kartor tillhandahålla en suverän upplevelse och samtidigt skydda användarens integritet.    

Fler initiativ mot coronaviruset

Apple deltar aktivt i den globala kampen mot coronaviruset. Man har till exempel samlat in och donerat över 20 miljoner munskydd till vårdinrättningar i epidemins frontlinje runt om i världen. Man har även satt ihop arbetslag, bestående av medarbetare från Apple och sina leverantörer, som ska formge och tillverka ansiktsvisir. Apple har tillsammans med Stanford Medicine utvecklat en ny app för utryckningspersonal som hjälper dem att hålla koll på sina egna symptom och, vid behov, boka tid för testning. 

Tack vare de senaste uppdateringarna av Apples appar och tjänster kan deras kunder snabbt och enkelt hitta informationen de behöver med hjälp av Siri och Kartor. Siri-ljudorienteringar om coronaviruset förser användare med senaste nyheter och information om pandemin i form av korta poddavsnitt från tillförlitliga nyhetskällor. Siri kan även tillhanda information och material från hälsomyndigheterna till användare som frågar: ”Hur vet jag om jag har corona?” I Apple Kartor prioriteras livsmedelsbutiker, matutkörning och hälsovårdstjänster vid sökningar i närheten, och en samling utvalda appar för hälsovård på distans finns tillgängliga på App Store. Apple tillhandahåller även innehåll och tjänster för föräldrar, lärare och it-avdelningar som underlättar övergången till virtuellt lärande, i form av bl.a. privatundervisning och en mängd material på webben. 

I syfte att förbättra kontaktspårningen lanserade Apple också nyligen tillsammans med Google ett projekt där Bluetooth-teknik används för att hjälpa myndigheter och hälsoorgan att minska spridningen av viruset, och där användarens integritet och säkerhet står i centrum. Apple har också lanserat ett screeningverktyg och en uppsättning material som underlättar för människor att hålla sig informerade och kunna vidta rätt åtgärder för att skydda sig mot coronaviruset, enligt de senaste riktlinjerna från hälsovårdsmyndigheterna.