KTH Arkitekturskolan valde en 3D-skrivare från ZCorporation för att ta fram arkitektoniska modeller skapade av eleverna.

ZPrinter 650:s stora byggvolym och dess låga driftskostnader gör att studenterna på ett enkelt sätt kan ta fram flera prototyper samtidigt och dessutom lära sig principerna i konstruktionsfasen.

KTH Arkitekturskolan i Stockholm, låter sina studenter använda en ZPrinter 650 3D-skrivare för att skapa en hög, jämn volym av konceptmodeller redan från de första dagarna av en kurs till ett projekts slut. Den här enda 3D-skrivaren kan serva de fler än 50 studerande på skolan, allt från skolans designstudio till teknikklassernas seminarium.

KTH Arkitekturskolan valde ZPrinter 650 på grund av dess förmåga att producera modeller upp till fem gånger snabbare och till omkring en tiondel av materialkostnaderna jämfört med de andra tekniker skolan utvärderade. – Hastighet och rimliga priser är avgörande för studenter som behöver ett konstant flöde av modeller för att förse dem med sensorisk återkoppling på sitt arbete, säger Daniel Norell, lektor vid KTH Arkitekturskolan. Denna återkoppling hjälper dem att förstå sin formgivning fullt ut och ger dem en möjlighet att kunna göra ändringar effektivt, och i slutändan skapa en bättre slutprodukt.

ZPrinter 650:s hastighet i kombination med dess stora byggvolym (254 x 381 x 203 mm), gör det möjligt för skolan att ta fram modeller i snabb takt, även i examenstider då skrivaren är i drift dygnet runt.

ZPrinter 650 hjälper också arkitektstudenterna att lära sig principerna om tillverkningsteknik, som ofta har varit förbisedd inom arkitekturutbildningen. Denna insikt genomsyrar en arkitekts arbete med en värdefull förståelse för designen. Eftersom printern är branschens mest automatiserade 3D-skrivare kan eleverna hantera hela processen med en minimal utbildning.
ZPrinter 650 hjälper också till i att fördjupa elevernas förståelse för högre akademiska begrepp såsom performative design. Det handlar om hur arkitekturen verkar och vilken påverkan eller effekt den har på oss och på vår miljö, utifrån ett tekniskt, ekologiskt, kulturellt såväl som ett estetiskt perspektiv.
– Det skulle vara omöjligt att göra dessa former för hand, säger Norell. ZPrintern tillverkar dem snabbt, enkelt och på ett sätt som är jämförbar med själva byggnadsprocessen.

Den största fördelen är dock värdet på att hålla en modell i handen.

– Även om arkitekter tänker rumsligt, säger Norell, så upphör jag aldrig att bli imponerad av hur mycket större förståelse eleverna får av att hålla i och se en modell i 3 dimensioner än det är möjligt av att få genom att snurra runt en virtuell modell i ett CAD-program.