3D Center lanserar nytt varumärke med fokus på efterbearbetning – AM Efficiency och ett nära samarbete med nystartade AM Printservice.

Vi upplever en stark utveckling inom additiv tillverkning. Antalet produkter producerade med Multi Jet Fusion, MJF och Selective Laser Sintering, SLS ökar konstant och så även maskinkapaciteten runt om i landet. MJF och SLS anses idag som vedertagna produktionsmetoder till många produkter på marknaden.

Lokal produktionskapacitet är mer aktuellt än någonsin eftersom närproduktion är ett av nyckelorden inom AM. Industriella produktionsflöden kan säkerställas genom närmare produktion av komponenter och produkter. Det finns även en enorm potential kring utveckling, optimering och effektivisering av nya och befintliga produkter. AM Efficiency är ett nytt varumärke och tillverkare av efterbearbetningsutrustning för AM-industrin. En stor flaskhals idag vid produktion med additiv tillverkning är efterbearbetningsprocessen. Samtliga bitar ska rengöras från pulver och genomgå en eller flera efterbehandlingar. Denna process vill AM Efficiency effektivisera och automatisera. De produkter som finns på marknaden idag är för oeffektiva och dyra.

Idag finns två produkter för effektiv efterbearbetning klara för marknaden. Dessa samt ytterligare produkter kommer presenteras på Formnext i november 2020.

3D Center inleder även ett samarbete med den nystartade servicebyrån AM Printservice som kommer verka med ett lokalt fokus. I samarbetet kommer 3D Center leverera hårdvara. Produktionsmetoderna kommer att vara främst pulverbäddsskrivare så som MJF och SLS, men även metall.

Kontakt 3D Center Ulf Qviberg, VD, ulf.qviberg@3dcent.com, 070-6636192