På IMTS mässan i Chicago, den 10-15 september 2018, förhandsvisas nästa release av GibbsCAM, som går under namnet GibbsCAM 13. GibbsCAM 13 får många förbättringar genom hela produkten som ytterligare effektiviserar programmering av CNC maskiner inom skärande bearbetning. GibbsCAM 13 får både utökad funktionalitet samtidigt som det nya gränssnittet, som introducerades med version 12, vässas ytterligare. Det användarvänliga arbetsflödet i GibbsCAM, som gjort programmet till ett av de mest uppskattade CAM programmen i världen, bibehålls och förstärks.

De nya funktionerna som adderas i GibbsCAM 13 stärker programmets position som ledande inom CAM/CNC programmering. Bland de nya funktionerna kan nämnas;

  • Nya svarvfunktioner för elliptisk och excentrisk svarvning som möjliggör programmering av både komplexa elliptiska former och ”off-center” bearbetning med svarvstål vilket eliminerar behovet av tidskrävande manipulering och svår programmering via maskinens styrsystem. Även interpolations-svarvning introduceras vilket ger möjlighet att svarva med vridbart verktyg i maskiner med orienterbar spindel. Denna möjlighet finns oftast i MTM maskiner med Baxel samt i fleroperationsfräsar. Dessa funktioner ger helt nya möjligheter och utökar maskinens kapacitet.
  • Inom fräsning adderas en mängd funktioner. Dessa inkluderar bland annat automatisk 3-,4- och 5-axlig gradningsfunktion, smart bakgradning samt förbättrad planfräsning som ger bättre verktygslivslängd.
  • Nya funktioner för linjär och roterande driftning introduceras. Traditionellt har driftning krävt handprogrammering och varit en helt manuell process. GibbsCAM 13 tillåter snabb och enkel programmering av driftning både med fasta och roterande verktyg vilket eliminerar behovet av tidsödande manuell programmering.
  • GibbsCAM 13 bygger vidare på det nya gränssnittet som introducerades med v12. De senaste förbättringarna ger både snabbare och smidigare arbetsflöde. Bland annat introduceras möjligheten att stapla och gruppera operationer samt en helt ny NC-kods editor med stöd även för flerkanaliga MTM maskiner.