Ivanti presenterar plattformen Ivanti Neurons för självläkande, självsäkrande enheter och tillhandahåller automatiserings-bottar med självbetjäning för distansarbetare 

Ivanti lanserar autonoma självläkande edge-enheter med adaptiv säkerhet och som ger distansarbetare en kontextualiserad, personaliserad upplevelse 

 Ivanti ppresenterade nyligen Ivanti Neurons, en ny hyperautomatiserad plattform där organisationer kan proaktivt, förutsägbart och autonomt ge slutanvändare möjlighet att enkelt självläka och säkra upp sina enheter. Ivanti Neurons förstärker IT-team med automatiserings-bottar som upptäcker och löser problem och säkerhetsrisker samtidigt som noggrannheten, snabbheten och kostnaderna för IT-tjänsterna förbättras. Resultat från tidiga användare av plattfromen visar minskade oplanerade avbrott med upp till 63 procent. Tiden för implementering av säkerhetsuppdateringar minskade med 88 procent och 80 procent av klientproblemen löstes innan användarna rapporterade dem.

Med Ivanti Nuerons lever Invanti upp till sin vision att med hjälp av hyperautomatisering hantera den snabba tillväxten och komplexiteten bland enheter, data, distansarbetare och de ökande cybersäkerhetshoten. Ivanti hjälper organisationer att gå från grundläggande automatisering till hyperautomatisering där djupinlärningsfunktioner ger distansarbetare kontextuella, förutseende och personaliserade upplevelser. 

– När fjärranslutning blir nästa normala, hjälper Ivanti Neurons organisationer att läka och säkra upp enheter och leverera ett smidigt ”jobba var du än är, säger Nayaki Nayyar, vd och produktchef på Ivanti. – Med Ivanti Neurons kan IT-avdelningen förebygga problem med hjälp av automatiseringsbottar som på egen hand upptäcker, säkrar och servar klienter.

– Vi förväntar oss avsevärda besparingar på inköp av resurser och garantikostnader genom att proaktivt övervaka batterihälsa för enheter med Ivanti Neurons, säger Daniel Bolton, chef för teknisk service på Kingston University. Ivanti Neurons ger oss användbar information på bara några minuter så att vi kan fatta mer välgrundade beslut och hålla personalen och studenterna produktiva.  

Ivanti Neurons nya hyperautomatiserade plattform erbjuder flera funktioner för företag:  

  • Ivanti Neurons for Edge Intelligence ger IT möjlighet att skicka frågor till alla edge-enheter på naturligt språk (NLP) och få realtidsinformation från hela företaget på några sekunder. Det ger snabb operativ översikt, realtidsinventering och säkerhetskonfigurationer med hjälp av sensorbaserad arkitektur. 
  • Ivanti Neurons for Healing erbjuder en armé av automatiseringsbottar som proaktivt upptäcker, diagnostiserar och automatiskt åtgärdar konfigurationsdriftproblem, prestandaproblem, efterlevnadsproblem och säkerhetsproblem för klienter. Automatisering av rutinuppgifter banar väg för att skapa en verkligt självläkande miljö, något som minskar tid och kostnader samt förbättrar medarbetarnas upplevelse. 
  • Ivanti Neurons for Discovery levererar korrekt och hanterbar resursinformation på några minuter. Detta ger synlighet i realtid genom aktiv och passiv avsökning samt konnektorer från tredje part. Dessa tillhandahåller normaliserade inventeringsdata från maskin- och programvara, information om programvaruanvändning och åtgärdbara insikter för effektiv inmatning av information i databaser för konfigurations- och resurshantering.
  • Ivanti Neurons Workspace ger en heltäckande vy över enheter, användare, applikationer och tjänster med realtidsdata. Detta gör att analytiker i första linjen kan lösa problem som tidigare eskalerats till specialister. Användar- och enhetsvyer minskar komplexiteten, långa väntetider och höga eskaleringskostnader, vilket resulterar i snabbare problemlösning för slutanvändare och därmed högre produktivitet.