Här kommer några av nyheterna i Vectorworks 2022:

NextGen Tech – Denna version kommer att köras direkt på de senaste Apple silicon processorerna, vilket ger utökade vinster i prestanda för Mac-användare och håller Vectorworks kärnteknologi väl anpassad till utvecklingsplaner och prioriteringar för framtiden. Som en del av ett moderniseringsinitiativ har man arbetat för att öka stabiliteten, säkerställa långsiktig systemkompatibilitet och förbättra interaktiv realtidsgrafik inom kritiska områden i Vectorworks. En viktig del av moderniseringsinitiativet var att göra Vectorworks Graphics Module (VGM) teknologin anpassad för din valda hårdvara: Metal på Mac och DirectX på Windows.


Redshift Render Mode
 – I samarbete med Maxon introducerar Vectorworks 2022 ett nytt GPU-accelererat läge “Redshift”, vårt snabbaste renderingsalternativ hittills. Redshift påskyndar renderingstiden utan att offra kvaliteten på din design genom att använda funktioner som belysning, reflektioner, volymetriska effekter, kameraeffekter och anti-aliasing.


Twinmotion Direct Link
 – I Vectorworks 2022 introduceras en direktlänk mellan din modell och Twinmotion som gör att du kan skapa ändringar i Vectorworks och enkelt få dem återspeglade i den länkade filen. Genom att eliminera de mellanliggande stegen för export och import kan du spara tid och enkelt kontrollera kvaliteten på nödvändiga geometrier.

 

 

 


Interactive UI Improvements
 – Med moderniseringen av Attributes paletten kan du organisera din arbetsyta med en effektivare Tool palett layout. Det nya UI (användargränssnittet) ger dig också exakta och omedelbara visuella förhandsgranskningar, vilket tar bort behovet av att öppna dialogrutor. Dessutom introduceras en ny Status Bar som finns längst ner i programfönstret. Detta ger dig snabb åtkomst till Smart Cursor inställningar, hålla Snapping alternativ och växla Snapping på eller av.


Per-face Texture Mapping
 – Uppgraderingar till Texturing arbetsflödet låter dig applicera texturer på olika ytor av samma solida objekt med möjligheten att skala om och mer. Dessutom har Render Tab för Object Info Palette uppdaterats för att enkelt låta dig visa och hantera Textures på objektets olika ytor. Denna funktion är inte tillämplig på parametriska objekt.

 

 

 


Worksheet Expansions
– Förbättringarna i användargränssnittet gör det enklare att generera riktade rapporter, scheman och materiallistor för komplexa objekt. Worksheets har förenklats och har nu bättre visuella anvisningar för att möjliggöra rikare rapportering av komplexa modeller. Med omdesignade kriterier, ett nytt gränssnitt för sökfunktion och ett förbättrat formelfält med en ny uppsättning funktioner, slösar du inte tid på att brottas med din dokumentation.

Mer info hos: https://bmvstudio.se/vectorworks/