GibbsCAM 12 är en ny milstolpe vad gäller användarvänlig CAM programmering, en stor release med många uppdateringar och nya funktioner i såväl interface som i verktygsbanor.
Det kraftigt uppdaterade interfacet i GibbsCAM v12 är renare, modernare, mer intuitivt, snabbare och ger användaren möjlighet att helt skräddarsy sitt eget interface – samtidigt som grundfilosofin & workflow från tidigare GibbsCAM bibehålls men förfinas.
DET NYA INTERFACET I KORTHET


Huvudfunktionerna är nu samlade i toppraden. Arbetsflödet startar från vänster (dokumentdialogen) och man arbetar sig logiskt vidare till höger. Workflow är renare men känns samtidigt igen från tidigare utgåvor av GibbsCAM, vilket gör att befintliga användare snabbt känner igen sig. Ett högerklick i toppraden ger användaren möjlighet att skräddarsy sitt eget interface med egna paletter, favoritfunktioner och snabbkommandon. Menyfunktionerna har fått nya beskrivande bilder med hjälptext.

ÖVRIGA FÖRBÄTTRINGAR I INTERFACE
INTELLIGENT PROCESS OCH VERKTYGSVAL


Processdialogen har eliminerats helt i nya GibbsCAM. När ett verktyg väljs, föreslår systemet nu istället en lämplig process baserat på verktygsval och MDD. Omvänt, så kan verktyg föreslås baserat på vilken typ av process som väljs. De så ofta använda KÖR och GÖR OM funktionerna finns nu tillgängliga ”där man arbetar” på skärmen, så att användaren slipper flytta muspekaren, dvs kommandona finns snabbt tillgängliga ”at your fingertips”. Allt som allt, innebär detta färre kommandon och snabbare programmering.
IMPORT OCH EXPORT


Importfunktionen har standardiserats, dialogrutorna är nu mer enhetliga oavsett import format. Samtliga importformat har uppdaterats, och samtidigt så har möjlighet att läsa in tolerans-information (PMI DATA) via STEP även från Solidworks adderats.
Solidmodeller kan nu även exporteras som 3D PDF filer från GibbsCAM, så att användare som ej innehar GibbsCAM kan hantera modellen ifråga, exempelvis för offertarbete. Mottagaren kan då med hjälp av Adobe Acrobat rotera, zooma och granska modellen samt göra annotationer i PDF filen.

VERKTYGSBANOR

I GibbsCAM 12 introduceras ett stort antal förbättringar och många nya verktygsbanefunktioner som förenklar och spar tid.
SJÄLVSTUDIE VIDEOS FRÅN COGNUS
I GibbsCAM’s hjälpmeny finns nu direklänk till Cognus självstudievideo för GibbsCAM 12. På Cognus hemsida erbjuds även en mängd andra högkvalitativa GibbsCAM ”training videos”.