På senare år har vi anpassat oss till att tillbringa nästan 90 % av vår tid inomhus. Denna livsstilsförändring innebär att vi vanligtvis tillbringar mindre tid i naturligt ljus, vilket har en stor inverkan på vår cirkadiska rytm – vår naturliga kroppsklocka som är ansvarig för vår dagliga sömn- och vakenrutin. Denna rytm är starkt beroende av hur mycket ljus som når våra ögon.

Helvar är en ledande leverantör av intelligenta produkter och lösningar för belysningsstyrning och förstår vilken inverkan ljuset har på människors välbefinnande och funktionalitet. Arbetsplatsens människocentrerade belysning är det enklaste sättet att stödja de anställdas välbefinnande, prestation och cirkadiska rytm och därmed förebygga vinterblues och säsongsbetonad affektiv störning SAD.

Som många studier visar påverkar ljuset komplexa system som styr den dygnslånga cirkadiska klockan i hjärnan, som inte bara reglerar våra sömn- och vakencykler utan även hormonell aktivitet, matsmältning och andra viktiga kroppsfunktioner. Ljuset har en direkt inverkan på vår hjärna och vår hormonbalans via näthinnan i våra ögon. Ljusets kontrast, färgtemperaturer och effektiva spektrum är nycklar till vår dygnsrytm.

Om vi inte får tillräckligt med ljus frigörs inte den lyckosamma neurotransmittorn serotonin i samma utsträckning. Även om detta bara kan vara ett övergående fall av vinterblues är det för vissa ett tecken på säsongsrelaterad affektiv sjukdom (förkortat SAD) med symtom som liknar depression. Studier tyder på att 20 % av oss kan uppleva en mild version av vinterblues, medan 1-5 % kan lida av SAD på grund av den kortare dagslängden och lägre ljusintensitet.

Den cirkadiska rytmens tidtagare kallas Zeitgebers

Zeitgebers är signaler – cykliska eller återkommande mönster som ljus-mörker eller varm-kall – som ges av miljön och som återställer vår cirkadiska rytm och gör att organismerna fungerar enligt ett regelbundet schema under dagen och natten. Den mest kraftfulla ledtråden av alla är ljuset.

Vårt humör och vår energi är beroende av att vi får tillräckligt med starkt ljus och tillräcklig kontrast mellan morgonens ljusa, intensiva blått ljus och kvällens känsliga varma nyanser för att signalera att vi är ”vakna och alerta” eller ”trötta och sömniga”. Utan dessa signaler kan våra kroppar inte tydligt skilja mellan natt och dag och får inte den energi och de hormoner som vi behöver för att känna oss som bäst och för att återhämta oss från dagens stress. Den viktigaste punkten här är att cirkadiska rytmer inte drivs av en extern cykel, utan genereras internt och synkroniseras sedan med den externa 24-timmarsvärlden med Zeitgebers.

En viktig del av den cirkadiska rytmen är ljusstyrkan i vår omgivning. Att se för lite ljus på morgonen, för mycket ljus på kvällen eller att få fel ljusfärg vid fel tidpunkt på dygnet kan rubba vår cirkadiska rytm och påverka hälsa och välbefinnande och till och med öka risken för flera sjukdomar.

Vinterns kortare dagar och bristen på solsken och naturligt starkt blått ljus påverkar oss både utomhus och inomhus. Under vintermånaderna lämnar människor sina hem i mörker och pendlar sedan hem igen i mörker. Om de dessutom tillbringar hela dagen på en arbetsplats utan tillräckligt starkt ljus kan det påverka de flesta människors humör. På senare år har vi också anpassat oss till att tillbringa nästan 90 procent av vår tid inomhus. Denna livsstilsförändring innebär att vi vanligtvis tillbringar mindre tid i naturligt ljus, vilket har en enorm inverkan på vår dygnsrytm.

– För att behålla eller återställa vår cirkadiska rytm skulle vi idealt sett få mycket naturligt, starkt blåberikat ljus vid rätt tidpunkt på morgonen. Den öppna himlens ljusintensitet varierar mellan 10 000 och till och med mer än 100 000 lux med 4000-6500 Kelvin (ren vit till ljusblå färgtemperaturer). Under den mörkare vinterperioden på de nordliga breddgraderna är detta inte fallet. Dessutom kan belysningsnivåerna i ett genomsnittligt arbetsområde vara marginella 300-500 lux. Denna ljusintensitet ger inte tillräckligt starkt ljus och kontrasterande ljusförhållanden under arbetsdagen. Eftersom människor tillbringar större delen av sin tid på jobbet eller utanför hemmet bör dessa platser stödja människors välbefinnande och kroppsklockans behov – ge ljus av god kvalitet med variation för att motverka de effekter som orsakar vinterblues eller SAD under de mörkare perioderna, beskriver Helvars marknadschef Tarja Jokiniemi i sin blogg om vinterblues och belysning på arbetsplatser.

Under evenemanget Helvar 100 – Discovering Brighter Spaces delade prestandavetenskapsmannen James Hewitt med sig av sina slutsatser om bra belysning och cirkadisk rytm: – Inkonsekventa ljus-mörkercykler som hänger samman med vår livsstil innebär att vi gradvis tappar allt mer synk med vår omgivning. I de industrialiserade samhällena blir våra kroppsklockor faktiskt alltmer försenade. Vi känner att det är tidigare i förhållande till jordens dag-natt-cykel, vilket innebär att det är svårare att vakna på morgonen och svårare att somna på kvällen. Den här fördröjningen kan förklaras av svagare Zeitgeber-tidssignaler relaterade till en mindre kontrast mellan ljus och mörker i vår miljö.

Fast, traditionell belysning är inte utformad för att stödja vårt välbefinnande. Den saknar förmågan att justera belysningsnivåerna under hela dagen eftersom optimala ljusförhållanden också skulle kräva variation i nyanser och intensitet. Helvars moderna människocentrerade belysningsstyrningar erbjuder dock dynamiska belysningsfunktioner, inklusive styrning av ljusstyrka och färgtemperatur. Genom att införliva dessa dynamiska funktioner på en arbetsplats kan ett människocentrerat belysningssystem mer exakt efterlikna naturligt ljus och därmed stödja den cirkadiska rytmen hos alla som använder utrymmet.